Administration av Linnéuniversitetets datorer, datoradministration

Lnu har över 4 400 datorer, varav drygt 1 100 är Mac. Datorerna administreras av IT-tekniker på IT-avdelningen och FTK. För att erbjuda en likvärdigt och effektiv förvaltning av dessa datorer används administrationsverktyg för bland annat nedanstående aktiviteter:

  • Distribution av mjukvara och inställningar
  • Upprätthålla säkerhet på datorn, till exempel genom att välja vilka säkerhetsuppdateringar som ska göras.
  • Självbetjäningstjänster för att underlätta distribution av universitetsgemensam programvara.

Administration av Windows

För att administrera windowsdatorer och möjliggöra för användaren att installera och uppgradera applikationer och operativsystem används programmet ”Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager (SCCM)”, som är beroende av att det finns en SCCM-klient på datorn.
Som standard installeras Microsoft Windows 10 med följande applikationer

Läs mer om "Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager (SCCM)”.

Administration av Mac

För att administrera Mac och möjliggöra för användaren att installera och uppgradera applikationer och operativsystem används sedan sommaren 2015 en samling verktyg som heter ”Jamf Casper Suite” som är beroende av följande processer/applikationer:

  • Jamf Agent. Ansvarar för att samla in information om hur applikationer används på datorn och begränsa vilken programvara som får installeras (OBS! inventeringen är avstängd på Lnu och hanteras istället av Snow) Visar även information om Lnu:s specifika policys i OS X:s notifierings center.
  • Jamf Binary. Ansvarar för att exekvera installationspaket och inställningar som skickas ut på datorn från servern, antingen från centralt håll eller av användaren via den så kallade ”Self Service applikationen”. Tjänsten ligger i bakgrunden och fråga servern ”Casper” med jämna mellanrum efter arbete som ska utföras.
  • Self Service applikation. Möjliggör för användaren att själv installera Lnu-specifik programvara på datorn vid behov.

Läs mer om "JAMF Software Components Installed on a Managed Workstation”.

Som standard installeras Mac OS 10.13.X med följande applikationer.

Särskilda behov

Om du har behov av en särskild konfiguration och anpassning av en dator, till exempel för ett instrument eller för laborationer, hör av dig till IT-avdelningen så kan datorn undantas från ordinarie uppdateringsintervall, uppgraderingar av operativsystem med mera.