Administration av Linnéuniversitetets datorer

På Linnéuniversitetet har vi över 4 400 datorer, varav drygt 1 100 av dessa är Mac, som administreras av IT-tekniker på IT-avdelningen och FTK. För att erbjuda en likvärdigt och effektiv förvaltning av dessa datorer används administrationsverktyg för följande aktiviteter: