Information till ITs kontaktpersoner för personalkonton och mappar på S

På denna sidan finns information om vad det innebär att vara IT:s kontaktperson för personalkonton och för mappar på S: