IT-säkerhet vid Linnéuniversitetet

IT-säkerhetsarbetet på Linnéuniversitetet har som ambition att upprätthålla önskad sekretess, riktighet och tillgänglighet av universitetets informationstillgångar.

Med informationstillgångar menas både information och de resurser som används för att hantera informationen. Informationssäkerhet och IT-säkerhet handlar därmed om mer än att säkra informationssystem. Även andra resurser, inte minst människors förmåga, är viktiga komponenter i informationssäkerhets- och IT-säkerhetsbegreppet.

I vårt informationssamhälle där större mängder information än någonsin tidigare bearbetas, lagras, kommuniceras och mångfaldigas krävs det mer av dig som slutanvändare. På individnivå betyder det ofta att arbetsliv och privatperson lätt flyter samman.

Vi arbetar proaktivt för att stödja användaren i sin arbetsutövning. Det handlar om allt från att förmedla ett sunt säkerhetstänkande till användare till god säkerhetsnivå på våra IT-system.

Incident Response Team - IRT

IT-säkerhetsfrågor vid Linnéuniversitetet hanteras av IRT dit anställda och studenter kan vända sig om råd gällande specifika IT-säkerhetsrelaterade frågor.

IRT är ett sammansatt team bestående av personer med olika IT-kompetenser såsom system-, nät-, forensiker- och supporttekniker i nära samverkan med övrig IT-personal.

IRT:s uppgift är bland annat att:

  • Ta emot interna och externa ärenden gällande IT-säkerhet
  • Ge rekommendationer till anställda och studenter gällande IT-säkerhet
  • Utreda inkomna IT-säkerhets ärenden
  • Handlägger alla sina ärenden under sekretess.

Kontaktinformation

Om du önskar fråga om råd eller anmäla ett ärende gällande en specifik IT-säkerhetsrelaterad fråga är du välkommen att kontakta IRT genom att skicka ett e-postmeddelande till irt_AT_lnu.se..