Kontaktpersoner för IT-tjänster

Här hittar du information om vem som kan beställa personalkonton och mappar på S: på din fakultet/avdelning. Det är även kontaktpersonerna som beställer/godkänner förändringar på dessa tjänster.

Förändring av kontaktperson ska beställas av kanslichef eller avdelningschef via formuläret Ändring av kontaktperson för IT-tjänster.