Kontaktpersoner för IT-tjänster

På denna sidan finns information om vilka som kan beställa personalkonton och mappar på S: på din fakultet/avdelning. Det är även kontaktpersonerna som beställer/godkänner förändringar på dessa tjänster.

Här hittar du information om vad det innebär att vara ITs kontaktperson för personalkonton och mappar på S:

Förändring av kontaktperson ska beställas av kanslichef eller avdelningschef via formuläret Ändring av kontaktperson för IT-tjänster i Självservice.