Programvaror och licenser

IT-avdelningen har tecknat flera avtal avseende programvaror för anställda på Linnéuniversitetet. Det är IT-avdelningen du vänder dig till med frågor och beställningar gällande programvaror och licenser för datorer som ägs av Linnéuniversitetet.

Beställning mjukvara/applikation

För beställning av SPSS-licenser för studenters privata datorer finns ett separat beställningsformulär nedan.

Standardprogram på personaldatorer

Program som installeras som standard på PC.
Program som installeras som standard på Mac.

SPSS-licenser

Campuslicens

Linnéuniversitetet har ett campusavtal för SPSS som innebär att vi kan installera SPSS Statistics på universitetsägda personaldatorer och publika datorer (inte på anställdas privata datorer). I campuslicensen ingår även SPSS Amos för Windows.

Avtalsperioden löper mellan 1 mars till och med 28/2.

Information om installation och förnyelse av licenskod för SPSS.

Studentlicens

Campusavtalet omfattar även licenser till studenters privata datorer utan extra kostnad. Det gäller studenter som går utbildningar där SPSS är ett verktyg i kursen. Avtalet omfattar SPSS Statistics för Windows, MacOS och Linux samt SPSS Amos för Windows.

Licenserna är giltiga ett år i taget mellan 1 mars till och med 28/2.

Beställning SPSS till studenter

Information om hur studenterna får åtkomst till SPSS-programet kommer att skickas till beställaren.

Microsoft Office

Mallar för Microsoft Office

Här hittar du information om Linnéuniversitetets mallar, bland annat för Office-programmen.

Microsoft Office på privat dator - Microsoft Home Use Program (HUP)

Du som är anställd vid universitetet har möjlighet att ta del av Microsofts  Home Use Program (HUP). Detta innebär att du för en mindre kostnad kan beställa utvalda Microsoft program för installation på din privata dator.


Mer information om Microsoft HUP och guide hur du beställer detta.

Guider för Office-program

Serviceportalen.lnu.se hittar du flera guider för Microsoft Office.

Adobe Creative Cloud 2019 och Adobe Acrobat DC 2019

Linneuniversitetet har skrivit nytt avtal med Adobe.
Treårs avtal är tecknat. Vilket ger rätten för personal på LNU att uppgradera/installera de nya versionerna av Adobe Creative Cloud 2019 och Adobe Acrobat DC 2019. Göteborgsuniversitet har skrivit huvudavtalet.

 • Det nya avtalet ger personal på LNU tillgång till att själva uppgradera och installera Adobe CC produkter ex Photoshop, Designer mfl. Det gäller även Acrobat DC.
 • Personal med befintlig licens får tillgång till Adobe CC eller Acrobat DC via Adobes Kontrollpanel som installeras från Software Center (Windows) eller Self Service (Mac).
 • Befintliga installationer med licenser inköpta på äldre avtal kommer att gå ut i september -2019 vilket innebär att personal inte kommer kunna använda dessa Adobe produkter efter detta datum.
 • Uppgraderingarna finns tillgängliga i Software Center (PC) och i Selfservice (Mac).

Läs mer om hur du installerar Adobes Kontrollpanel och uppgraderar Adobe-programvaran i Serviceportalen.

Stödprogram

Linnéuniversitetet erbjuder ett antal stödprogram för studenter med olika former av funktionshinder, t ex läs- och skrivsvårigheter. Programmen finns installerade på flertalet publika datorer, i universitetets datorsalar och på universitetsbiblioteket, men de kan också laddas ner och installeras på privata datorer.
Mer information om vilka program som finns tillgängliga och hur studenterna hämtar dessa program finns att läsa på Universitetsbibliotekets sida.

Stödprogram på datorer som ägs av Linnéuniversitetet

Om du önskar en mer varaktig installation av något av stödprogrammen listade på Universitetsbibliotekets sida kan de installeras utan kostnad på dator som ägs av universitet, t ex personaldator, publik dator eller på dator i en datorsal.

Beställning

Önskar du beställa en installation av ett stödprogram på en personaldator, publik dator eller i en datorsal kontaktar du antingen IT-avdelningen eller din lokala IT-samordnare. Beställningen bör innehålla följande information:

 • Produktnamn.
 • Namn på datorn där programvaran ska installeras.
 • För Windows eller Mac.
 • Namnet på den person som ska ha programvaran om det gäller installation på en personaldator.

Stödprogram på privata datorer

Som anställd på Linnéuniversitetet kan du även hämta och installera stödprogram på din privata dator enligt instruktionerna som finns för studenterna på Universitetsbibliotekets sida, men installationen är då tidsbegränsad.

Support stödprogram

Behöver du handledning eller hjälp med att komma igång med programmen kan du kontakta Henrik Evertsson på Universitetsbiblioteket.

Licenshantering, inventering av program- och hårdvara

Som universitet är vi skyldiga, enligt bokföringsförordningen, att säkerställa rutiner för tillförlitlig redovisning av tillgångar. Korrekt information om utrustning betraktas också som en grundförutsättning för att kunna planera, följa upp och leverera effektiva IT-tjänster. För att kunna uppfylla ovanstående krav, samt för att kunna förse verksamheten med korrekt information om exempelvis investeringsbehov behövs automatiserade inventeringsverktyg. Universitetets inventeringssystem för hård- och mjukvara heter Snow. 
Läs mer om Snow Inventory.

Med Snow utförs följande aktiviteter:

 • Inventering av installerad programvara
  Görs för att uppfylla krav från leverantörer på en adekvat licenshantering i syfte att uppfylla krav på licensefterlevnad och för att kunna identifiera, planera och följa upp applikationsuppgraderingar. Verktyget läser inte några dokument, databaser eller annan skriven information som du har i din dator.
 • Registrering av inköpta applikationslicenser
  Görs av IT-avdelningen för att kunna göra uppföljning på licensefterlevnad och för att ha som underlag vid ominstallationer/byte av dator, och för att undvika nyinköp i de fall det finns licenser över.
 • Inventering av hårdvara
  Görs för att kunna hantera hårdvarurelaterade supportärenden på ett effektivt sätt, genom att snabbt kunna identifiera hårvarurelaterade problem i samband med supportärendet. Inventering görs också för att kunna tillhandahålla korrekta underlag om datorinnehavet inför hårdvaruuppgraderingar.
 • Inventering av användningsnivå på programvaran
  Görs för att kunna följa upp hur Lnu:s programvara används i syfte att kunna erbjuda de bästa och mest kostnadseffektiva programvaruavtalen för Lnu:s användare. Inventeringen görs också för att kunna säkerställa att installerade programvaror är uppdaterade ur ett säkerhets- och användarperspektiv, till exempel för att underlätta utbyte av filer mellan olika användare.

Läs mer i PDF dokumentet "Inventering och uppdatering av uppgifter om datorer, övriga korttidsinventarier och anläggningar