Programvaror och licenser

IT-avdelningen har tecknat flera avtal avseende programvaror för anställda på Linnéuniversitetet. Det är IT-avdelningen du vänder dig till med frågor och beställningar gällande programvaror och licenser för datorer som ägs av Linnéuniversitetet.

Beställning mjukvara/applikation

För beställning av SPSS-licenser för studenters privata datorer finns ett separat beställningsformulär nedan.