Kommunikation och marknadsföring

Här hittar du bland annat information om Linnéuniversitetets grafiska profil, evenemang, studentrekrytering, forskningskommunikation och webb. Här finns också länkar till Linnéuniversitetets presentationsmaterial.

Behöver du kommunikationsstöd men är osäker på vem du ska vända dig till? Mejla till kommunikationsavdelningen@lnu.se, så ser vi till att du hamnar hos rätt person.

Presentationsmaterial

Här hittar du Linnéuniversitetets övergripande presentationsmaterial. Allt tryckt universitetsövergripande informationsmaterial finns att hämta i Infocenter i Kalmar och Växjö.

  • Detta är Linnéuniversitetet: Linnéuniversitetet sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling - En informationsbroschyr som på ett övergripande sätt presenterar våra olika verksamheter. Finns på svenska och engelska. Utkommer ungefär vartannat år.
  • Linnéuniversitetet – vision 2030 Broschyr om vision 2030 Vi sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling, folder i A5-format. Något bearbetad och nedkortad version av Vision 2030.
  • Powerpointpresentation om Linnéuniversitetet - En kortfattad beskrivning av Linnéuniversitetet för visning på dator eller via projektor. Presentationen finns på både svenska och engelska. Uppdateras en gång om året (i samband med årsredovisning) eller vid behov.

Beställ material

Beställ magasinet Change

Material
Hämtas i
Användning, ska delas ut till:

Behöver du ett större antal av en produkt är du välkommen att kontakta kommunikationsavdelningen@lnu.se  så skickar vi din beställning med internposten. Tänk på att ha en framförhållning om minst tre arbetsdagar.  

Tryckt material finns också att ladda ner som pdf-filer.