Ett kollage av bilder med typsnitt färger och symboler

Designmanual

Riktlinjerna för Linnéuniversitetets visuella identitet ska vara en hjälp till alla som arbetar med vårt varumärke. Den ska också bidra till att arbetet med kommunikationen kring universitetets verksamheter blir enklare och tydligare, både internt och externt.

De finns till för att säkerställa att kommunikationen av universitetet förmedlas konsekvent i både uttryck och form. Riktlinjerna är utformade för att vara flexibla och skalbara och för att möjliggöra anpassningar samt utvecklas över tid.

Manualen är ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt. Var därför uppmärksam på att du har den senaste informationen. Om du har frågor är du välkommen att kontakta kommunikationsavdelningen

Vår vision och mission

Linnéuniversitetets vision är att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Vår mission är att öppna upp kunskapen. I renässansens Florens skapades förutsättningar för delad kunskap mellan ett flertal områden, discipliner och kulturer. Florens blev en plats där forskare, poeter, ekonomer, arkitekter och filosofer möttes i skärningspunkten mellan olika kunskaper. En plats för kreativa utbrott, där hinder revs och etablerade idéer stöttes och blöttes mot varandra. Tillsammans satte de kunskap i rörelse, och en av historiens mest innovativa epoker utvecklades. Vårt samhälle är i behov av nya skärningspunkter mellan kunskaper. Vi står inför en ohållbar samhällsutveckling som vi idag inte vet lösningarna på. Men när du placerar din kunskap i skärningspunkten mellan olika discipliner och områden uppstår möjligheten att kombinera befintliga koncept till nya extraordinära perspektiv och lösningar. Det är utifrån den inkluderande och tvärvetenskapliga filosofin som Linnéuniversitetet strävar efter att öppna upp kunskapen.

Koncept – Change Makers

Vårt slutgiltiga mål är att de kunskaper som finns på Linnéuniversitetet ska leda till förändring – det vill säga sättas i rörelse. ”Förändring” har olika betydelse i olika sammanhang – för individen, för vetenskapen och för samhället. Att arbeta för förändring är ett tankesätt som genomsyrar allt vi gör. Först när kunskapen sätts i rörelse får den betydelse. Förändring sker bäst genom samarbete. Här kommer det tvärvetenskapliga arbetssättet in. Att förstå varandras utmaningar och dra nytta av varandras styrkor. För att uppnå sann förändring är vi även beredda att förändra oss själva och våra metoder. Ingen tradition är för helig, inget mönster för djupt rotat för att bryta. Linnéuniversitetet ska vara i framkant, därför är det bättre att ta för sig och våga sticka ut hakan, istället för att tveka och låta någon annan hinna före.

Fyra vägledande principer för vårt visuella uttryck

01 Optimistiskt

Vi kommunicerar utifrån övertygelsen att all förändring är möjlig. Fokus ligger på möjligheterna som kunskap medför. 

02 Utmanande

Den som tror på förändring är beredd att utmana traditioner. Vi kommunicerar på ett visionärt sätt. Vi respekterar det traditionella men söker samtidigt våra egna vägar. 

03 Energiskt

Uttrycket är laddat med framåtrörelse och energi och bidrar med en känsla av framåtanda. 

04 Personligt

Vi är inbjudande och är öppna för konversation. Det visuella tilltalet anpassas efter mottagaren och sammanhanget – vi passar in i många olika sammanhang.