Mallar

För att säkerställa att den visuella identiteten bibehålls och för att alla gemensamma dokument ska ha samma uttryck finns ett antal universitetsgemensamma mallar att använda, bland annat brevmall mötesmall, beslutsmall, allmän dokumentmall och powerpointmall. Mallarna finns för Mac/PC samt på svenska och engelska.

De dokument som publiceras i Linnéuniversitetets digitala kanaler ska uppfylla kraven om tillgänglighet. De dokumentmallar som universitetet har är nu uppdaterade enligt tillgänglighetskraven så att du som använder dem får en bra start när du skapar ett nytt dokument med hjälp av mallarna.

Läs om eventuella undantag från tillgänglighetskraven.

Nedanstående mallar ingår i Linnéuniversitetets mallpaket som finns installerat på datorer i datorsalar och föreläsningssalar och kan installeras på Linnéuniversitetets personaldatorer.

Om du upplever att du har problem att ladda ner, öppna eller hitta mallarna kontakta IT-support eller läs igenom hjälpdokumentet för mallarna.

Mallarna är automatiskt tillgängliga och uppdaterade på personaldatorer med Microsoft 365. Vi rekommenderar att du uppgraderar snarast om du har äldre versioner av Microsoft Office.

För att mallarna ska fungera med äldre versioner av Microsoft Office måste du först installera grundmall och mallpaket på din Lnu-dator.

Allmän dokumentmall

Mall för kortare rapporter lämpad för såväl studenter som Linnéuniversitetets personal. Ger framsida, innehållsförteckning och korrekt typografi. Använd formatmallarna Rubrik 1, Rubrik 2 och Rubrik 3 för rubriker och formatmallen Normal för brödtext. Innehållsförteckningen måste uppdateras när texten är inskriven.

Används inte denna mall till: examensarbeten det vill säga kandidat-, magister- och masteruppsatser. Använd i stället Uppsatsmall. För doktorsavhandlingar används Avhandlingsmall.

Till kortare uppgifter, laborationsrapporter och liknade innehåller förmodligen Linnéuniversitetets grundmall allt du behöver.

Ladda ner:
SV-Allmän-dokumentmall-v220223.dotx – Svensk
EN-General-document-template-v220225.dotx – English

Brevmall

Ladda ner:
SV-Brevmall-v220223.dotx – Svensk
EN-Letter-template-v220223.dotx – English

PowerPoint

Ladda ner:
SV-lnu-v240404.potx – Svensk
EN-lnu-v240410.potx – Engelsk

Protokoll

Mall för mötesanteckningar.

Ladda ner:
SV-Protokoll-v220225.dotx – Svensk
EN-Minutes-template-v220225.dotx – English

Beslut-missiv

Mall för beslutsdokument och missiv.

Ladda ner:
SV-Beslut-missiv-v220201.dotx – Svensk
EN-Decision-cover-letter-template-v221220.dotx – English

Mall för doktorsavhandling och licentiatuppsats.

Mall för doktorsavhandling och licentiatuppsats finns för nedladdning hos Linnaeus University Press.

Uppsatsmallar

Mallen för Kandidat-, Magister- och Masteruppsatser heter Uppsatsmall och finns tillgänglig i datorerna i alla datorsalar och på UB.

Använder du din egen dator kan du hitta mallen här:
SV-Uppsatsmall-v220530.dotx – Svensk
EN-Essay-template-v220530.dotx – English

Postrar

Mallarna finns i storlekarna 70x100 cm och 100x70 cm. Den finns att ladda ner för PowerPoint eller InDesign. Observera att programmet InDesign inte ingår i standardutbudet på tjänstedatorerna. Vill du ha hjälp med att göra postern i InDesign, kontakta Copycenter vi Easit Självservice. Interndebitering sker till självkostnadspris.

Ladda ner för PowerPoint:
Poster PowerPoint.zip – svenska och engelska

Ladda ner för InDesign:
Poster Indesign.zip – svenska och engelska