Linnéuniversitetet Change

Change

Magasinet Change berättar om hur vår forskning, utbildning och samverkan gör skillnad i samhället. Med intressanta berättelser om Linnéuniversitetets forskare vill vi skapa nyfikenhet på vad vi kan bidra med – och stolthet över vad vi redan gör tillsammans. Fler berättelser i olika format finns på Lnu.se/change.

Med berättelser om hur vår forskning och våra forskare inom våra fem profilområden gör skillnad i samhället ska magasinet bidra till att tydliggöra vår position för beslutsfattare, finansiärer, politiker och samarbetsparter. Change är en del av Linnéuniversitetets strategiska externa kommunikation som ska bidra till att vi når vår vision och mål. 

Change på Lnu.se

Några vanliga frågor - FAQ

Vad innehåller Change?

Vi förmedlar berättelser om hur vår forskning och våra forskare gör skillnad i samhället – med fokus på våra profilområden inom forskning, utbildning och samverkan. 

I första numret av magasinet Change hittar du intervjuer med och reportage om:

 • Ambrose Dodoo: Forskardrömmen – om hur lösningen på energifrågan är nyckeln till hållbar utveckling
 • Anna Jungstrand: Möt Sveriges första professor i sakprosa
 • Beatrix Busse: Europauniversitetet med hälsa, social rättvisa, inkludering och hållbarhet som ledord
 • Hanna Farnelid: På expedition i Arktis – om sina 67 dagar på isbrytaren Oden
 • Helena Ackesjö: Om alla barns rätt att gå på fritids
 • Kristofer Årestedt: iCARE – hjärtstoppsforskning med fokus på livskvalitet
 • Peter Lindström: Tvärvetenskaplig forskning avgörande för framgångsrik brottsbekämpning
 • Reza Husseinpourpia: Kunskap blir till konkurrensfördelar i samarbetet mellan akademi och näringsliv
 • Torbjörn Forkby: Möt gängforskaren som är övertygad om att brottsförebyggande arbete börjar redan i förskolan
 • Åsa Rydell Blom och Johan Bergh: Hållbarhet och biologisk mångfald för att tackla framtidens klimatförändringar

Första numret har stort fokus på forskning inom våra styrkeområden Skogens värden och Välfärdens kärna, men även andra profilområden speglas.

Under rubriken Change i andra kanaler och på andra arenor kommer vi att kommunicera fler berättelser om forskare som gör skillnad. 

Hela Change finns även på Lnu.se/change

Hur har forskare och ämnen valts ut?

Principerna för urval grundar sig i begreppet excellens. Utifrån dessa principer och de fem profilområdna genomfördes en workshop med rektor och ledningspersoner där de första förslagen på namn togs fram, följt av ett inlägg på Medarbetare där universitetsledningen efterlyste Change Makers till ett nytt magasin

Redaktionen på KOM har utifrån underlaget kontaktat forskare och erbjudit medverkan i magasinet.

Tack vare många tips finns gott om uppslag att berätta om i andra kanaler och i kommande nummer.

Vilka är målgrupperna?

Samarbetsparter, finansiärer, politiker och andra beslutsfattare som påverkar Linnéuniversitetets framtid är primär målgrupp utanför lärosätet. Internt vänder den sig till medarbetare.

Hur distribueras den?

Magasinet ska i första hand delas med väl utvalda samarbetsparter och beslutsfattare. Tanken är att den som träffar samarbetsparter, beslutsfattare, finansiärer och politiker ska ha en produkt av hög kvalitet att lämna över.

Magasinet är inte utformat för stora utskick men i de fall man behöver skicka magasinet rekommenderar vi att göra det så personligt som möjligt - tillsammans med en personlig hälsning.

Medarbetare får tillgång till magasinet via våra personalrum.

När kommer nästa? 

Change lanserades med ett första magasin samband med Akademisk högtid i februari 2024 och magasinet är planerat att utkomma med två nummer per år - höst och vår. Däremellan kommunicerar vi löpande i andra kanaler och på andra arenor.  

Vad är styrkeområden och profilområden?

I Linnéuniversitetets inspel till forsknings- och innovationspropositionen i oktober 2023 beskrevs två styrkeområden...

 • Skogens värden
 • Välfärdens kärna

Med tre ytterligare områden har Linnéuniversitetets ledning pekat ut totalt fem profilområden:

 • Skogens värden
 • Välfärdens kärna
 • Levande vatten
 • Vård och hälsa
 • Människans nya perspektiv

Under Lnu.se/change finns mer information om varje område. 

Kommer magasinet på engelska?

Diskussioner pågår om en eventuell översättning av magasinet (inte ett engelskt magasin). Om det blir så kommer det tidigast med tredje numret (enligt planeringen våren 2025). Till dess kommer vi titta på möjligheten att få särtryck av specifikt material översatt vid behov. 

Ansvar?

Rektor och universitetsledningen har gett kommunikationsavdelningen uppdraget att förtydliga Linnéuniverstitets kommunikation med samarbetsparter, finansiärer, politiker och andra beslutsfattare som påverkar Linnéuniverstitets framtid. Universitetsledningen har ansvaret för prioriteringar utifrån excellens och profilområden.

Kommunikationsavdelningen ansvarar för framtagningen av magasinet och kommunikation av innehållet i andra kanaler. 

Frågor?

Om du har frågor om magasinet är du välkommen att kontakta projektgruppen på kommunikationsavdelningen via mejl change@lnu.se.

Beställ och hämta

Har magasinen tagit slut i fikarummet - eller ska du träffa strategiska samarbetsparter, finansiärer, politiker eller andra beslutsfattare? Välkommen att beställa fler via formuläret nedan. Hämtas i Infocenter i Kalmar eller Växjö (tidigast en arbetsdag efter beställning). 

Det är däremot inte tänkt att delas ut i mängd på stora konferenser eller skickas ut brett till allmänhet eller till våra studenter. Kontakta kommunikationsavdelningen via change@lnu.se om du funderar över om magasinet passar att dela till dem du ska träffa. 

Beställ magasinet Change

Material
Hämtas i
Användning, ska delas ut till: