Mallar

För att säkerställa att den visuella identiteten bibehålls och för att alla gemensamma dokument ska ha samma uttryck finns ett antal universitetsgemensamma mallar att använda, bland annat brevmall mötesmall, beslutsmall, allmän dokumentmall och powerpointmall. Mallarna finns för Mac/PC samt på svenska och engelska.

Nedanstående mallar ingår i Linnéuniversitetets mallpaket som finns installerat på datorer i datorsalar och föreläsningssalar och kan installeras på Linnéuniversitetets personaldatorer.

Om du upplever att du har problem att ladda ner, öppna eller hitta mallarna kontakta IT-support.

För att mallarna ska fungera måste du först installera grundmall och mallpaket på din Lnu-dator. Installera dem genom att följa länkarna nedan:

Installera grundmall och mallpaket för Office (Windows)

Installera grundmall och mallpaket för Office (Mac)

Allmän dokumentmall

Mall för kortare rapporter lämpad för såväl studenter som Linnéuniversitetets personal. Ger framsida, innehållsförteckning och korrekt typografi. Använd formatmallarna Rubrik 1, Rubrik 2 och Rubrik 3 för rubriker och formatmallen Normal för brödtext. Innehållsförteckningen måste uppdateras när texten är inskriven.

Används inte denna mall till: examensarbeten det vill säga kandidat-, magister- och masteruppsatser. Använd i stället Uppsatsmall. För doktorsavhandlingar används Avhandlingsmall.

Till kortare uppgifter, laborationsrapporter och liknade innehåller förmodligen Linnéuniversitetets grundmall allt du behöver.

Ladda ner: 
Allman-dokumentmall.dotx - Svenska
General-document-template.dotx - English

Brevmall

Brevmallen finns i två varianter, en individuell mall och en organisationsmall.

Ladda ner:
Brev-individuell.dotx - Svenska
Letter-individual.dotx - English

Ladda ner:
Brev-organisation.dotx - Svenska
Letter-organisation.dotx - English

PowerPoint

Mallen för PowerPoint har en första och sista sida med Linnéuniversitetets gula färg som bakgrund. Övriga sidor har vit bakgrund. I programmet finns instruktioner för hur du gör din presentation. Exempelvis skapar du en ny vit genom att klicka på Ny bild.

Ladda ner:
lnu_swe.potx - Svenska
lnu_eng.potx - English

Kallelse-dagordning

Mall för möteskallelser och dagordningar.

Ladda ner:
Dagordning-kallelse.dotx - Svenska
Summons-and-agenda.dotx - English

Protokoll

Mall för mötesanteckningar.

Ladda ner:
Protokoll.dotx - Svenska
Excerpt-minutes.dotx - English

Protokollsutdrag

Mall för utdrag ur protokoll.

Ladda ner: Utdrag-protokoll.dotx

Beslut-missiv

Mall för beslutsdokument och missiv.

Ladda ner:
Beslut-missiv.dotx - Svenska
Minutes.dotx - English

Regeldokument

Mall för regeldokument.

Ladda ner:
Regeldokument.dotx - Svenska
Decision-cover-letter.dotx - English

Mall för doktorsavhandling och licentiatuppsats.

Mall för doktorsavhandling och licentiatuppsats finns för nedladdning hos Linnaeus University Press.

Uppsatsmallar

Mallen för Kandidat-, Magister- och Masteruppsatser heter Uppsatsmall och finns tillgänglig i datorerna i alla datorsalar och på UB.

Använder du din egen dator kan du hitta mallen här:
Uppsatsmall
Essay_template

Postrar

Mallen är i storleken 70x100 cm. Den finns att ladda ner för PowerPoint eller InDesign. Observera att programmet InDesign inte ingår i standardutbudet på tjänstedatorerna. Vill du ha hjälp med att göra postern i InDesign, kontakta Marcus Jonsson på Copycenter som kan hjälpa dig mot deras självkostnadspris.

Ladda ner för PowerPoint:
Postermall PowerPoint – Svenska och Engelska

Ladda ner för InDesign:
Postermall InDesign – Svenska och Engelska