Linnéuniversitetets designmanual

Just nu pågår en uppdatering av sidorna för den nya Designmanualen. Har du frågor eller funderingar kontakta kommunikationsavdelningen.

Designmanualen ska vara en hjälp i arbetet med att tydliggöra Linnéuniversitetets varumärke. Den ska också bidra till att arbetet med kommunikationen kring universitetets verksamheter blir enklare och tydligare, både internt och externt. När vi använder delarna i den grafiska profilen i enlighet med manualen blir Linnéuniversitetet en tydlig avsändare.

I manualen hittar du grundläggande regler för hur olika grafiska element och applikationer ska behandlas, bland annat teckensnitt, färger och bilder. I manualen finns också nedladdningsbara logotyper och länkar till mallar för både Office- och designprogram. Du kan även hitta information om och länkar till aktuellt informationsmaterial och beställningsformulär för visit- och korrespondenskort, samt förtryckt brevpapper.

Här samlas det som är viktigt för att säkerställa en konsekvent hantering i det grafiska arbetet när Linnéuniversitetet är avsändare. Alla situationer går naturligtvis inte att förutse eller hitta regler för. Det måste också finnas utrymme för flexibilitet för att ett spännande och dynamiskt uttryck ska kunna skapas.

Manualen är ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt. Var därför uppmärksam på att du har den senaste informationen.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta kommunikationsavdelningen

Identitetsbakgrund

Med namnet Linné har universitetet deklarerat en hög ambitionsnivå, med den genom tiderna internationellt mest namnkunnige svenske vetenskapsmannen som signum. I den ambitionen tar också vår visuella identitet avstamp.

Den visuella identiteten är skapad utifrån universitetets vision: "en attraktiv kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet".

Uttrycket bygger på en flora av klassicistiska och modernistiska element, använda i kombination eller vart och ett för sig. Inspiration till uttrycket har hämtats från Linnés egen produktion, bland annat Systema Naturae och Linnés Örtabok. Byggstenarna i den visuella identiteten är det vi kallar grafiska grundelement. Grundelementen består av:

 • Logotyp i form av ett ordmärke: Linnéuniversitetet
 • Symbol: i form av ett stiliserat träd
 • Bestämda typsnitt: Caslon och Times New Roman
 • En palett av färger
 • Grafiska dekorelement: linjer och kopparstick
 • Bildkoncept

Logotyp

Linnéuniversitetet

Symbol

Linnéuniversitetets symbol

Typsnitt

William Caslon öppnar typgjuteri i London vid ungefär samma tid som Linné studerar vid Trivialskolan i Växjö. Uttrycket i typsnittet Caslon ligger nära den typografi som används i Systema Naturae. Typsnittet präglas av hög läsbarhet och en självklar elegans och används därför flitigt än i dag.

Typsnitt för trycksaker

Adobe Caslon Pro är det typsnitt vi använder i alla Linnéuniversitetets trycksaker: publikationer, broschyrer, kataloger mm. Caslon används i alla typografiska sammanhang, så väl i brödtext och rubriker som i bildtext och tabeller.

Du som arbetar med trycksaksproduktion och har Adobe CC-paketet installerat och behöver få tillgång till Caslon Pro kan vända dig till IT-support för hjälp med installation.

Typsnitt för vardagsbruk

För all vardagskommunikation ska typsnittet Times New Roman användas: avhandlingar, för utskrift på kontorsskrivare, i våra digitala brevmallar och dokumentmallar mm. Precis som när vi använder Caslon används Times New Roman i alla typografiska sammanhang: brödtext, rubriker, bildtext, tabeller mm.

Färger

Som kontrast till de historiska tillbakablickarna i typografi och kopparsticksteknik ingår en stark färgpalett inspirerad av studenternas överstrykningspennor.

Linnéuniversitetets färgpalett är indelad i primär-, sekundär- och accentfärg. Primärfärgen är den gula färgen och den representerar tydligast Linnéuniversitetet. Sekundärfärgerna används som balans till den gula primärfärgen i till exempel bakgrunder, bårder och navigation på hemsidan.

Primärfärg

PMS: Yellow 012
CMYK: 0, 4, 100, 0
RGB: 255, 224, 0
HEX: #FFE000

Grafiska element

Inspiration till valet av illustrationsmanér har också hämtats från Systema Naturae och sättet att illustrera växter med hjälp av detaljrika och konstfullt framställda kopparstick. Förutom kopparstick hämtade från, eller inspirerade av, illustrationer från Linnés verk är tanken att låta en modern motivvärld i koppargravyrsteknik skapa en spännande brytning mellan gammalt och nytt.

Bildbank

Du hittar vår bildbank ImageVault här

Fotomanér

 • Unicitet. Använd inte generiska bildbyråbilder
 • Dokumentärt uttryck. Bilderna får inte kännas iscensatta
 • Blandning av nära och distans från objekten
 • Blandning av kort och långt skärpedjup
 • Bilderna ska ha en varm ton som känns välkomnande
 • Befintligt ljus. Undvik blixt.
 • Inga tryck/logotyper på kläder
 • Motiven får inte vara för röriga. Förenkla och isolera.

E-postsignatur

Som standardsignatur väljer du den språkversion som du använder mest (till exempel svenska), och när du skriver på annat språk (exempelvis engelska) gör du ett aktivt val att använda den andra signaturen i det aktuella mejlet.

Du lägger själv till mejlsignaturerna i ditt e-postprogram. Använd mallen nedan och byt ut text inom hakparenteserna. IT:s guider för hantering av e-post finner du i länkarna nedan:

IT:s guider för hantering av e-post
Lägg till e-postsignatur via Webmail
Lägg till e-postsignatur i Outlook for Windows
Lägg till e-postsignatur i Outlook för Mac

 

Affischmall för disputation

Mallarna är skapade i InDesign CS6. Du laddar hem dem via länkarna i högermenyn. Typografiska inställningar för olika rubrikformat och brödtextformat mm, hittar du i menyn Paragraph Styles/Stycke format.

Ladda ner A4 affischmall för disputation, svensk och engelsk (zip-fil, 10,4 mb)

Ladda ner A3 affischmall för disputation, svensk och engelsk (zip-fil, 9,7 mb)

Papper

Vi har valt att göra pappersrekommendationer utifrån förutsättningarna i olika typer av trycksaker. För att på bästa sätt kunna framhäva olika produkters starka sidor behöver vi kunna variera pappersvalet.

Sam- och särprofilering

Hur Linnéuniversitetet ska synas tillsammans med andra parter. 

Linnéuniversitetets logotyp får användas och/eller kombineras med andra logotyper endast vid samarbeten med avtalade externa parter. Det kan gälla samarbeten med andra högskolor, universitet, myndigheter, organisationer eller företag. Riktlinjerna beskriver hur olika samarbeten bäst hanteras för att ge parterna optimal tydlighet i kommunikationen. Huvudregeln är att göra det så enkelt och lättolkat som möjligt för mottagaren.