Avslutningshögtid grundnivå

Avslutningshögtid på grundnivå ordnas av respektive fakultet med kommunikationsavdelningen som stöd.

Fakulteten-/ fakultetskansliet

Ansvarar för att på lämpligt sätt informera aktuella studenter om vad som gäller vid genomförande av avslutningshögtid avseende:

 • Lokalbokning
 • Inbjudan, om det är aktuellt
 • Anmälan, om det efterfrågas
 • Ekonomiska bidrag, om det finns
 • Ansvarsfördelning vad det gäller medverkan, programinnehåll, stipendieutdelning mm.
 • Praktiska saker som dukar, blommor, utdelning gratulationskort-/brev eller pins-/ brosch, utsmyckning, roll-ups, fanor, bokning av fotograf med mera. Talarstol, fanor och Lnu-roll-up lånas ut av Infocenter.
  Mailadress: info@lnu.se

Publicera kalenderhändelse

 • Bild: Finns i Imagevault, tillgängliga bilder är märkta "avslutningshögtid" https://lnu.se/ImageVault/
 • Titel: Avslutningshögtid för studenter på xxxprogrammet
 • Ange Datum, Tid, Ort, Lokal
 • Innehåll: Ev program för högtiden, eller annan relevant information till exempel kontaktperson
 • "Tagga" kalenderhändelsen med "Avslutningshögtid" genom att i Episerver/Metadata/Kategori/Kalender bocka för Avslutningshögtid. Finns denna "taggen" på kalenderhändelsen så kommer den att synas på en samlingssida för Avslutningshögtiderna på Lnu.se 

Har möjlighet att skapa Gratulationskort/brev

Genom att spara ner den interaktiva mallen så finns möjlighet att skapa gratulationskort till studenter som avslutar sin utbildning.

Beställning av tryck görs via Copycenter och skrivs ut på papper vConqueror Laid High White 160 gram. 

Har möjlighet att få hjälp med att ta fram gratulationskort

Maila i så fall komplett beställning till fakultetens kommunikatör för studentrekrytering och studentkommunikation. Se instruktioner för beställning under rubriken Kommunikationsavdelningen. 

Kommunikationsavdelningen

Tillhandahåller mallar för gratulationskort-/brev. 

Erbjuder även hjälp med att skapa gratulationskort-/brev.

Producerar: Inbjudan, program, roll-up på svenska och engelska och ev gratulationskort, se exempel:

Vid beställning av gratulationskort med mera via fakultetens kommunikatör för studentrekrytering och studentkommunikation, vänligen ange: 

 • Antal ex som skall tryckas
 • Kontaktuppgifter
 • Leveransadress 
 • Leverensdatum
 • Kostnadsställe

OBS! Om studentnamn skall tryckas på gratulationskortet så skall namnlista i Excel med förnamn för respektive efternamn i separata celler bifogas.

Tänk på att vara ute i god tid ca 2 veckor. Vid avslutningshögtid i januari skall beställningen vara gjord senast två veckor innan julhelgen.

Sammanställer pressinformation

Pressansvarig sammanställer information om avslutningshögtiderna med kalenderhändelserna som underlag. Därför är det viktigt att publicera kalenderhändelser i god tid.

Avslutningshögtid avancerad nivå

Avslutningshögtid för utbildningar på avancerad nivå planeras och genomförs av kommunikationsavdelningen. Här finns mer information.

Har du frågor om avslutningshögtid för avancerad nivå, är du välkommen att kontakta: Nanny Fransson på kommunikationsavdelningen, nanny.fransson@lnu.se eller e-post: avslutningsceremoni_AT_lnu.se