diplomrulle

Avslutningshögtid avancerad nivå

Avslutningshögtiden på avancerad nivå vid Linnéuniversitetet är för de studenter som avslutar eller har avslutat sin ett- eller tvååriga utbildning på avancerad nivå. Högtiden 2024 äger rum onsdagen den 29 maj i Växjö och fredagen den 31 maj i Kalmar. Denna gången för studenter som avslutat sina studier under ht23/vt24.

Linnéuniversitetets nästa gemensamma avslutningshögtid för studenter äger rum onsdagen den 29 maj i Växjö och fredagen den 31 maj i Kalmar.

För att få delta vid Avslutningshögtid avancerad nivå måste du ha avslutat eller ska avsluta din ett- eller tvååriga utbildning på avancerad nivå vid Linnéuniversitetet under det pågående läsåret. I detta fallet ht23/vt24. För första gången i år så bjuds även distansstudenter in att delta vid högtiden. 

Berörda personer som kan bli aktuella att delta, så som dekaner, prodekaner och programansvariga, kommer att bli kontaktade med mer information. 

Upplägget ändras efter utvärdering

Efter förra årets ceremoni i Växjö har en utvärdering gjorts, både bland medverkande studenter och programansvariga. Utvärderingen har lett fram till ett beslut om att dela upp ceremonin i Växjö i två separata ceremonier, detta för att skapa en kortare och därmed trevligare upplevelse för samtliga medverkande.

Tidigare var ceremonin drygt 3 h lång. Det nya upplägget innebär två ceremonier som vardera är 1,5-2 h långa. 

Den ena ceremonin kommer att bestå av examinerade studenter från Ekonomihögskolan, Fakulteten för konst och humaniora och Fakulteten för teknik. Den andra kommer att bestå av studenter från Fakulteten för hälso- och livsvetenskap och Fakulteten för samhällsvetenskap.

Ceremonin i Kalmar kommer att fortsätta som tidigare år, med andra ord samtliga examinerade studenter från alla fakulteter deltar i en och samma ceremoni.

Högtiden livesänds

År 2023 var högtiden på Kalmarteater och på Växjö Konserthus mer eller mindre fullsatta och lika många följde livesändningen via Lnu.se. I år behåller vi därför konceptet, att högtiden går att följa live via www.lnu.se/avslutningshogtid.

Kontaktuppgifter

Kommunikationsavdelningen har uppdraget att inom universitetet samordna, planera och genomföra avslutningshögtid avancerad nivå.

Har du frågor om Avslutningshögtid avancerad nivå är du välkommen att kontakta:

Nanny Fransson
Eventkoordinator, Kommunikationsavdelningen
Telefon: 0470-70 81 51
E-post: avslutningshogtid_AT_lnu.se

Länkar