diplomrulle

Avslutningshögtid avancerad nivå

Avslutningshögtiden på avancerad nivå vid Linnéuniversitetet är för de studenter som avslutar eller har avslutat sin ett- eller tvååriga utbildning på avancerad nivå. Högtiden 2023 äger rum onsdagen den 31 maj i Växjö och fredagen den 2 juni i Kalmar. Denna gången för studenter som avslutat sina studier under ht22/vt23.

Avslutningshögtid avancerad nivå

Linnéuniversitetets nästa gemensamma avslutningshögtid för studenter äger rum onsdagen den 31 maj i Växjö och fredagen den 2 juni i Kalmar.

För att få delta vid Avslutningshögtid avancerad nivå måste du ha avslutat eller ska avsluta din ett- eller tvååriga utbildning på avancerad nivå vid Linnéuniversitetet under det pågående läsåret. I detta fallet ht22/vt23.

Planering pågår för hur ceremonin ska gå tillväga. Berörda personer som kan bli aktuella att delta, så som dekaner, prodekaner och programansvariga, kommer att bli kontaktade om vad som gäller löpande.

Kontaktuppgifter

Kommunikationsavdelningen har uppdraget att inom universitetet samordna, planera och genomföra avslutningshögtid avancerad nivå.

Har du frågor om Avslutningshögtid avancerad nivå är du välkommen att kontakta:

Nanny Fransson
Eventkoordinator, Kommunikationsavdelningen
Telefon: 0470-70 81 51
E-post: avslutningshogtid_AT_lnu.se

Länkar