diplomrulle

Avslutningshögtid avancerad nivå

Avslutningshögtiden på avancerad nivå vid Linnéuniversitetet är för de studenter som avslutar eller har avslutat sin ett- eller tvååriga utbildning på avancerad nivå läsåret ht2020/vt2021. Högtiden äger rum i juni.

Avslutningshögtiden avancerad nivå

Linnéuniversitetets avslutningshögtid på avancerad nivå hålls i Kalmar onsdagen den 2 juni 2021 och i Växjö fredagen den 4 juni 2021. Vilken högtid man som student deltar i beror på i vilken stad utbildningen är knuten till.

För att få delta vid Avslutningshögtiden på avancerad nivå måste du ha avslutat eller ska avsluta din ett- eller tvååriga utbildning på avancerad nivå vid Linnéuniversitetet under det pågående läsåret.

Kontaktuppgifter

Kommunikationsavdelningen har uppdraget att inom universitetet samordna, planera och genomföra avslutningshögtid avancerad nivå.

Har du frågor om Avslutningshögtid avancerad nivå är du välkommen att kontakta:

Cecilia Brandel, Kommunikationsavdelningen
Telefon: 0772-28 80 00
E-post: avslutningshogtid_AT_lnu.se

Länkar

Anmälan

Anmälan öppnar i februari 2021. Sista dag att anmäla sig är den 18 april 2021.