Informationsdag för blivande studenter

Torsdagen den 21 mars 2019 hälsar vi nyfikna blivande studenter välkomna till en informationsdag i Växjö. De får chansen att utforska campus, träffa studenter och får mer information om alla våra utbildningsområden.

 

Se information som publiceras för externa besökare: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/evenemang/informationsdagen/

Gemensam startföreläsning: Välkommen till informationsdagen

Även i år kommer vi börja dagen med en större föreläsning som samtliga besökare har möjlighet att besöka utan att den krockar med utbildningsinformation eller seminarium. Passet består av en kort presentation av Linnéuniversitetet och studentlivet här som hålls av två studenter. Efter det presenteras upplägget för dagen.

Eftersom många av besökarna kommer utifrån ges välkomstföreläsningen två gånger under förmiddagen med start kl 9.00 och kl 10.00 för att kunna passa dem som har lite längre resväg. Vi hoppas att det här passet ska göra att de känner sig extra välkomna till oss och att besökarna får ännu bättre koll på Linnéuniversitetet.

I år delas passen in enligt följande:

 • Programföreläsning: Passet handlar till största del om utbildningen.
 • Inspirationsföreläsning kan vara en populärvetenskaplig föreläsning, en alumnföreläsning, en guidning, en "prova på"-aktivitet etc.
 • Övrig aktivitet: Ingen tidsbegränsning. T.ex. en aktivitet som sker på "mässgolvet" som ni vill flagga extra för etc.

Anmäl pass via länken längst ner på sidan senast måndagen den 18 februari 2019.

Tider för dagen

9.00-9.30 Välkommen till informationsdagen - Studenter berättar
9.45-10.15 Program- eller inspirationsföreläsning
10.00-10.30 Välkommen till informationsdagen - Studenter berättar
10.45-11.15 Program- eller inspirationsföreläsning
11.30-12.00 Program- eller inspirationsföreläsning
12.15-12.45 Program- eller inspirationsföreläsning
13.00-13.30 Program- eller inspirationsföreläsning
13.30-14.00 Program- eller inspirationsföreläsning

Mässa

Mässan med bokbord kommer att pågå i M-husets galleria kl. 9.00-14.00. Som tidigare år presenterar vi våra utbildningar utifrån de intresseområden som våra kataloger är indelade i. Givetvis försöker vi ta hänsyn till att flera av er ingår i flera olika temaområden och försöker därför placera dem så nära varandra som möjligt.

KOM står för:

 • Skyltar och vägvisare
 • Programkataloger
 • Tryckta program - sätts upp på vägg och delas ut till besökaren
 • Central studentrekryteringsmonter med studentambassadörer i hus M
 • Mässbord/ståbord - kontakta infodag@lnu.se om ni önskar detta

Fakulteten står för:

 • Broschyrställ
 • Roll-ups, går även att beställas vid behov genom er fakultetskommunikatör för studentrekrytering.
 • Dukar
 • Godis och eventuella giveaways
 • Skålar
 • Övriga trycksaker

Behöver ni mer plats eller annan utrustning är ni välkomna att kontakta infodag@lnu.se för hjälp med detta.

Marknadsföring av dagen

 • Inbjudan har gått ut till gymnasieskolor i södra Sverige. Även komvux/vuxenutbildning/SFI bjuds in.
 • Reseerbjudande till skolor.
 • Affischer sätts upp på gymnasieskolor i Växjö.
 • Lnu.se
 • Facebook
 • Instagram

Anmäl pass via länken längst ner på sidan senast måndagen den 18 februari 2019.