inspelning till SVT/UR

Forskningskommunikation

Forskningskommunikation handlar om att kommunicera forskning utanför forskarvärlden och är en viktig del av universitetets uppdrag. Som ett stöd till dig i detta arbete erbjuder kommunikationsavdelningen hjälp på olika sätt.

Genom att kommunicera forskning som bedrivs vid Linnéuniversitetet kan vi:

  • Sätta kunskap i rörelse och se till så att vår forskning kommer till nytta i samhället.
  • Öka kännedomen om oss och på så sätt stärka bilden av universitetet.
  • Öppna för nya samarbeten med näringsliv och organisationer.

Vårt stöd till dig

Att kommunicera sin forskning är varje forskares ansvar. Det kan ske genom att du till exempel deltar i samhällsdebatten, sprider nya rön, håller öppna föreläsningar, ser till att du och dina projekt är synliga på Lnu.se eller knyter kontakter utanför universitetet.

För att stödja dig som forskare i din kommunikation erbjuder kommunikationsavdelningen hjälp inom olika områden. Grunden i vårt arbete är att sprida forskning på ett tillgängligt och inspirerande sätt till målgrupper som inte är experter i ämnet.

Läs mer om några av områdena för forskningskommunikation, vad de innebär och hur vi kan stödja dig.