Informationsmaterial

Det material som presenteras här är av universitetsövergripande karaktär.
Allt universitetsövergripande informationsmaterial finns att hämta i Infocenter i Kalmar och Växjö. Behöver du ett större antal av en produkt använder du beställningsformuläret nedan så skickar vi din beställning via internposten. Tänk på att ha en framförhållning om minst tre arbetsdagar. Tryckt material finns också att ladda ner som pdf-filer längst ner på sidan.

 

Externt informationsmaterial

Informationsbroschyr

En informationsbroschyr som på ett övergripande sätt presenterar Linnéuniversitetets olika verksamheter. Finns på svenska och engelska. Utkommer ungefär vartannat år. Klicka på länkarna nedan för att hämta digitala versioner till din dator.

PowerPoint-presentation

En korfattad beskrivning av Linnéuniversitetet för visning på dator eller via projektor. Presentationen finns på både svenska och engelska. Uppdateras vid behov. Klicka på länkarna nedan för att hämta den senaste versionen av presentationen till din dator. 

 

Internt informationsmaterial

En resa in i framtiden Strategi 2015-2020
Lnu:s strategidokument finns nedladdningsbara på svenska och engelska via nedanstående länkar.  

 

Beställning av informationsmaterial

Du kan beställa informationsmaterial genom att fylla i och skicka detta beställningsformulär.