Informationsmaterial

Här hittar du Linnéuniversitetets övergripande presentationsmaterial.

Hämta eller beställ material

Allt tryckt universitetsövergripande informationsmaterial finns att hämta i Infocenter i Kalmar och Växjö. Behöver du ett större antal av en produkt använder du beställningsformuläret nedan så skickar vi din beställning med internposten. Tänk på att ha en framförhållning om minst tre arbetsdagar.  

För att komma till beställningsformuläret, vänligen kopiera nedanstående adress och klistra in i adressfältet i din browser:

https://lnu.se/formular-till-medarbetare/forvaltningen/los/bestallning-av-informationsmaterial

Tryckt material finns också att ladda ner som pdf-filer längst ner på sidan.

Utbud

Informationsbroschyr 
En informationsbroschyr som på ett övergripande sätt presenterar Linnéuniversitetets olika verksamheter. Finns på svenska och engelska. Utkommer ungefär vartannat år.

Broschyr om vision och strategi - En resa in i framtiden Strategi 2015-2020
Linnéuniversitetets strategidokument finns nedladdningsbara på svenska och engelska via nedanstående länkar.

Powerpointpresentation om Linnéuniversitetet
En kortfattad beskrivning av Linnéuniversitetet för visning på dator eller via projektor. Presentationen finns på både svenska och engelska. Uppdateras vid behov.

Kompletterande bilder
Utifrån tillfälle och målgrupp kan du välja att komplettera den övergripande powerpointpresentationen med tilläggsbilder. 

  • Linnéuniversitetets spetsforskning
  • The Bridge
  • Entreprenörella universitetet
  • Summer academy

Textfilm om Linnéuniversitetet
En enkel film bestående av text och bild som kan ersätta powerpointpresentationen. Kan visas med eller utan ljud då den endast har musik och ingen speakerröst. Passar exempelvis att visa på mässor eller som inledning på en konferens.Finns både på svenska och engelska.

Textfilm om Linnéuniversitetets spetsforskning (LNUC)
En enkel film bestående av text och bild som ger en översiktlig beskrivning av Linnéuniversitetets spetsforskning. Finns både på svenska och engelska.