Informationsskärmar

Linnéuniversitetet har nu (ht18) fått ett gemensamt system för informationsskärmar.

Systemet bygger på samma verktyg som vi skapar våra webbsidor i och det innebär att vi kan, mycket enkelt visa nyheter och evenemang som hämtas från Lnu.se.

För att komma igång med en skärm på institution eller fakultet kontakta Ted Durdel.

 

Så här fungerar det.

Beroende på var skärmen är placerad väljer man vilket innehåll man vill ska visas. 

1. Nyheter; man söker ut de nyheter som är av intresse för de personer som ser skärmen. Tex nyheter som berör en fakultet eller institution.

2. Evenemang; kan vara öppna föreläsningar, disputationer, institutionsmöten eller andra händelser man vill kunna visa.

3. Text och bild; mer statiskt innehåll som tex öppettider eller annan information.

4. Film; måste finnas på Lnu-play men vi har idag inte valt att använda ljud på skärmarna och därför ställs särskilda krav på filmer.

Kommunikationsavdelningen bygger de sidor som sedan styr vad respektive bildspel ska innehålla. Den som ska redigera sidor på lokal nivå måste gå grundkursen i episerver och sedan få särskild utbildning i hur vi rent praktiskt gör sidorna.

Vi har möjlighet att skicka ut sidor till skärmar från centralt håll. Det kan tex handla om en julhälsning från Rektor eller annat som behöver lyftas. Här kan vi välja mellan att lägga till en bild till övriga sidor eller bara visa den centrala bilden om det är akut.

Dator och skärm beställs av IT om man inte redan har detta installerat på önskad plats.

Kontakta resp ledningskommunikatör för mer information om hur ni skaffar en informationsskärm till er institution/fakultet.

Vill du se hur det ser ut kan du titta här.