Internationell studentrekrytering

Den internationella studentrekryteringen fokuserar på marknadsföring och utbildningsinformation som är riktad till freemoverstudenter, och då i synnerhet betalande studenter. Vi samordnar/ansvarar för:

  • Informationsmaterial (programkatalog)
  • Studentrekrytering på Lnu.se (eng startsidan och Education)
  • Kontakter med Lnu:s rekryteringsagenter
  • Annonsering och marknadsföringskampanjer
  • Webbenkät och fokusgrupper (uppföljning)

Vi som jobbar med studentrekrytering centralt är:
Stefan Haglund, KOM
Beatrice Andersson, KOM
Henrik Edlund, KOM

Arbetsgruppen för Internationell studentrekrytering
För att initiera och samordna aktiviteter inom internationell studentrekrytering finns en arbetsgrupp med både central och fakultetsvis representation som träffas 2-3 gånger per termin. I arbetsgruppen ingår:

Stefan Haglund, KOM
Beatrice Andersson, KOM
Henrik Edlund, KOM (Shanghaikontoret, medverkar på distans)
Lina Mann, STUD (kontaktperson betalande studenter)
Caroline Abrezol, STUD
Stefan Lindqvist, ER
Karolina Wagander, FSV
Linda Liedström, FKH
Terese Nilsson & Emmelie Hedin Ekholm, FEH
Elena Vinci Hytter, FTK
Ulla Kerren, FHL
Karin Siöö, Linnéstudenterna


Internationellt rekryteringsmaterial


Study at Linnaeus University

Broschyr gentemot freemover/betalstudenter som introducerar Linnéuniversitetet, studieorterna Kalmar/Växjö, boende, studentliv samt de internationella bachelor/masterprogrammen och Summer Academy. Broschyren finns på engelska och kinesiska.
Study at Linnaeus University - English  2020 (e-broschyr)


Linnaeus University Summer Academy

Informationsbroschyr - studentrekryterande (e-broschyr)
Informationsbroschyr - studentrekryterande (pdf)
Konceptbroschyr - mot partneruniversitet
Reklamfilm

Exchange studies at Linnaeus University

Broschyr gentemot utbytesstudenter som introducerar Linnéuniversitetet, studieorterna Kalmar/Växjö, det svenska studiesystemet med mera.
Exchange studies at Lnu

Filmer

Informationsfilm - engelska
Informationsfilm - kinesiska

Filmlänkar, sociala medier i Kina

Youko - generell - Kinesisk kortfilm
Youko - utbildning/forskning - Kinesisk kortfilm
Youko - studenter - Kinesisk kortfilm
Youko - företagssamarbete - Kinesisk kortfilm
Tudou - Kinesisk kortfilm

Övrigt


Lista över Lnu's rekryteringsagenter