Översättning och språkgranskning

Språk- och översättningstjänster som köps av universitetet ska köpas av de leverantörer som ingår i det ramavtal som Kammarkollegiet har upphandlat för svenska myndigheter. Leverantörerna är rangordnade, vilket innebär att du i första hand ska vända dig till den leverantör som står som nummer ett i listan.

Ifall du ska beställa en mer omfattande språkgranskning eller översättning och den text som ska översättas i stor utsträckning innehåller specifik fackterminologi, eller är komplex på annat vis, rekommenderar vi att du först skickar en kortare del (t ex någon/några sidor) av text för provöversättning i samband med att du begär in offert för översättningen. På så vis kan du sedan kontrollera att du känner dig tillfreds med kvaliteten innan du gör en större beställning. Det har förekommit fall då kvaliteten på översättningar som vi har fått levererade till oss inte levt upp till den nivå som förväntats. Ifall du är nöjd med den provöversättning du har fått tillbaka, efterfråga då i din uppföljande beställning att samma översättare ska ta sig an även det uppdraget.

Rangordnat ramavtal översättning till och från engelska (samt språkgranskning engelska)


Semantix Eqvator AB

Space 360 AB

CBG Konsult & Information Aktiebolag

Rangordnat ramavtal översättning till och från andra språk


Semantix Eqvator AB

Space 360 AB

AAR Translator AB

Järva Tolk och översättningsservice AB

Språkgranskning svenska


CBG Konsult & Information AB

Språkkonsulterna Prodicta AB

Expressiva AB

Leveranstid

För översättningstjänster är leveranstiden avtalad till 5–10 dagar beroende på textens omfattning. Expressleverans går att beställa på översättning till och från engelska med leverans mellan 1 och 5 dagar beroende på textens omfattning. Då sker ett pålägg på 50 procent på priset.

Så här beställer du översättning

För att du ska få ett bra resultat måste du göra en bra beställning.

  1. Ta hem avropsblanketten som du hittar under rubriken "Avropsblanketter språk och översättning" längst ned på den här sidan.
  2. Fyll i avropsblanketten.
  3. Skicka in blanketten till den leverantör som du ska anlita, i regel den leverantör som har plats nummer ett i avtalet. Kontaktuppgifterna till de olika leverantörerna hittar du på länkarna till varje respektive leverantör ovan.

Om leverantören inte kan leverera, skickar du in din blankett till leverantören som har plats nummer två på listan.

Om ingen av de rangordnade leverantörerna i databasen kan leverera det du vill beställa kan en direktupphandling göras.

Så här heter vi – lathund med engelska namn på organisatoriska enheter och titlar knutna till Linnéuniversitetet.

Titlar och namn på organisatoriska enheter vid Linnéuniversitetet (210114).pdf

Vid beställning från översättningsbyrå, glöm inte ange att det är översättning till brittisk engelska som gäller för texter vid Linnéuniversitetet.