Översättning och språkgranskning

Linnéuniversitetets språkresurs

Sedan januari 2022 har vi vid kommunikationsavdelningen en svensk-engelsk språkresurs, bestående av Johannes Rydström och Helena Frännhag, som åtar sig översättning och språkgranskning av svenska och engelska texter, enligt följande:

Johannes:

 • permanenta sidor på den externa såväl som den interna webben
 • pressmeddelanden och nyheter på såväl externa som interna webben
 • kalenderhändelser/evenemang
 • lednings- och rektorsblogg
 • marknadsföringsmaterial och kataloger/broschyrer
 • studentkommunikation
 • texter till sociala medier

Helena:

 • styrdokument
 • avtal och avtalsmallar
 • kurs- och utbildningsplaner
 • utlysningar och anställningsprofiler
 • verksamhetsredovisningar
 • medarbetarenkäter

Även andra typer av texter kan komma i fråga enligt överenskommelse. Som regel åtar vi oss inte granskning eller översättning av akademiska texter eller texter åt enskilda individer; inte heller åtar vi oss texter som involverar andra språk än svenska och/eller engelska. Alltför omfattande texter faller också bort, eftersom vi bara är två personer som jobbar med språkresursen, varför vi inte kan binda upp oss under alltför lång tid på ett enda uppdrag. För de uppdrag vi inte kan hjälpa till med vänder du dig i stället till någon av universitetets externa leverantörer – se vidare ”Externa leverantörer” nedan.

Beställning av tjänst och kostnad

Vill du beställa en tjänst från språkresursen skickar du ett mejl, antingen till Johannes (johannes.rydstrom@lnu.se) eller Helena (helena.frannhag@lnu.se). I mejlet anger du

 • vilken typ av tjänst det rör sig om (översättning och/eller språkgranskning)
 • hur många ord texten är på (behövs ej för kursplaner)
 • när arbetet senast måste vara färdigt.

Vad gäller kostnad är det fina med den nya språkresursen att den faller under kommunikationsavdelningens allmänna service till universitetet. Det kostar alltså inget att anlita oss!

Lite om oss

Johannes Rydström
Jag har läst statsvetenskap och engelska samt en magister i facköversättning vid Linnéuniversitetet. Jag har jobbat på Linnéuniversitetet sedan jag tog examen 2011, och varit på kommunikationsavdelningen sedan 2013. Jag jobbar 50–60 % med översättning och språkgranskning inom ramen för den nya språkresursen; utöver detta jobbar jag även med fotografering, bildredigering, sociala medier och en del andra kommunikations- och webbuppgifter.

Helena Frännhag
Jag har bland annat läst engelska, svenska och lingvistik vid Lunds universitet. Jag disputerade våren 2010 i engelsk språkvetenskap, och fick i samma veva anställning som lektor i engelska vid Linnéuniversitetet. Under mina år som lektor var jag starkt engagerad i Linnéuniversitetets facköversättarprogram, på vilket jag dels undervisade, dels handledde magisteruppsatser i facköversättning. I januari 2020 övergav jag dock lektorskapet för att uteslutande ägna mig åt översättnings- och språkgranskningsuppdrag från ffa universitetsförvaltningen och fakulteten för konst och humaniora. Inom ramen för den nya språkresursen jobbar jag 50 %.

Svensk-engelska namn-/ordlistor

Missa inte kommunikationsavdelningens svensk-engelska lista över namn, tjänstetitlar mm som används vid Linnéuniversitetet! Du hittar listan här. Vi har även tagit fram riktlinjer för hur vi ska skriva på engelska vid Linnéuniversitetet, du hittar dessa här. En annan mer allmän ordlista över universitets- och högskolerelaterade begrepp är UHR:s svensk-engelska ordlista för den högre utbildningen.

Externa leverantörer

Språk- och översättningstjänster som inte kan beställas via kommunikationsavdelningens språkresurs ska köpas av de leverantörer som ingår i det ramavtal som Kammarkollegiet har upphandlat för svenska myndigheter.

Om du ska beställa en mer omfattande språkgranskning eller översättning och den text som ska översättas i stor utsträckning innehåller specifik fackterminologi, eller är komplex på annat vis, rekommenderar vi att du först skickar en kortare del (t ex någon/några sidor) av texten för provöversättning, i samband med att du begär in offert för översättningen. På så vis kan du sedan kontrollera att du känner dig tillfreds med kvaliteten innan du gör en större beställning. Det har förekommit fall då kvaliteten på översättningar som vi har fått levererade till oss inte levt upp till den nivå som förväntats. Ifall du är nöjd med den provöversättning du har fått tillbaka bör du i din uppföljande beställning ange att du vill att samma översättare ska ta sig an uppdraget i dess helhet.

Rangordnat ramavtal översättning till och från engelska (samt språkgranskning engelska)

CBG Konsult & Information AB

Semantix Språkcentrum AB

AAR Translation Aktiebolag

Språkservice Sverige AB

Rangordnat ramavtal översättning till och från andra språk


Semantix Eqvator AB

Space 360 AB

AAR Translator AB

Järva Tolk och översättningsservice AB

Språkgranskning svenska

Expressiva AB

Space 360 AB

Språkservice Sverige AB

Språkkonsulterna Prodicta AB

Leveranstid

För översättningstjänster är leveranstiden avtalad till 5–10 dagar beroende på textens omfattning. Expressleverans går att beställa på översättning till och från engelska med leveranstid på mellan 1 och 5 dagar beroende på textens omfattning. Då sker ett pålägg på 50 procent på priset.

Beställning av tjänst

För att du ska få ett bra resultat måste du göra en bra beställning.

 1. Ta hem avropsblanketten som du hittar under rubriken "Avropsblanketter språk och översättning" längst ned på den här sidan.
 2. Fyll i avropsblanketten.
 3. Skicka in blanketten till den leverantör som du ska anlita, i regel den leverantör som har plats nummer ett i avtalet. Kontaktuppgifterna till de olika leverantörerna hittar du på länkarna till respektive leverantör ovan.

Om leverantören inte kan leverera, skickar du in din blankett till leverantören som har plats nummer två på listan.

Om ingen av de rangordnade leverantörerna kan leverera det du vill beställa kan en direktupphandling göras.

Vid beställning från översättningsbyrå, glöm inte att ange att det är översättning till brittisk engelska som gäller för texter vid Linnéuniversitetet. För texter som involverar namn, funktionstitlar etc som används vid Linnéuniversitetet, hänvisa till kommunikationsavdelningens lista, vilken du hittar här.