Profilprodukter

Profilprodukter används i varumärkesbyggande syfte, främst i anslutning till PR-aktiviteter i samband med studentrekryteringen vid lärosätet, i andra kontakter mellan lärosätet och omvärlden samt som presenter eller gåvor vid evenemang.

Som profilvaror räknas alla produkter som någonstans har lärosätets logotyp och/eller symbol applicerad. Behovet av profilprodukter vid Linnéuniversitetet definieras i fyra huvudkategorier: Profilvaror (give aways), gåvor, profilkläder och godis.

Alla universitetsövergripande inköp av profilprodukter hanteras av Kommunikationsavdelningen. Har du synpunkter eller frågor om profilvarusortimentet kan du mejla kommunikationsavdelningen@lnu.se.

Profilvaror säljs till personal och studenter via butikerna i Kalmar och Växjö. I Kalmar hittar du butiken i Infocenter i hus Radix på Universtiteskajen och i Växjö i hus H.

Ramavtal

Under upphandling.