Att arbeta med sociala medier vid Linnéuniversitetet

Arbetar du med ett sociala medier-konto i Linnéuniversitetets namn? Eller är du nyfiken på att skaffa ett? Det finns en del saker som du behöver ha koll på, både för att följa de lagkrav vi har som statlig myndighet, men också för att Linnéuniversitetet ska ge ett enhetligt och professionellt intryck med vår närvaro i sociala medier.

Linnéuniversitetets kommunikation i sociala medier ska, precis som i alla andra kanaler, bidra till att Linnéuniversitetet når sina mål och sin vision. Målsättningen med vårt arbete och vår närvaro i sociala medier ska vara att öka kännedomen om Linnéuniversitetet och vårt breda utbildningsutbud samt att öka kunskapen i samhället inom Linnéuniversitetets ämnesområden och forskning.

Linnéuniversitetet har flera olika konton på flera olika plattformar. Vi har övergripande huvudsidor på de olika plattformarna, dessa ansvarar Kommunikationsavdelningen för. Utöver det finns det även undersidor som tillhör olika organisatoriska enheter, fakulteter, utbildningar osv.

Alla våra konton ska visa samhörighet med varandra. Det innebär att vi alltid, på alla konton och plattformar, följer reglerna för hur konton på sociala medier döps och använder samma logotyp, trädet, som profilbild.

Starta ett konto/en sida

Kanske vill du skapa ett konto eller sida i sociala medier till din forskning, utbildningsområde eller ämnesområde? Då behöver du först lämna in en intresseanmälan till Kommunikationsavdelningen. Alla konton/sidor som kopplas till myndigheten måste erhålla ett godkännande från Kommunikationsavdelningen innan uppstart, och sedan följa Linnéuniversitetets riktlinjer för arbete i sociala medier.

Kontobeskrivning/presentationstext/biografi  

Olika kanaler har olika stort utrymme för att beskriva kontots syfte och avsändare. Så långt det är möjligt ska sidornas presentationstexter innehålla följande:

 • Vilken del av Linnéuniversitet som är avsändare för kontot samt vad syftet med kontot är.
 • Länk till verksamhetens webbplats.
 • Nämna Linnéuniversitetet högt upp i kontobeskrivningen/presentationstexten.
 • Berätta hur kommentarer hanteras. Tips att länka till våra regler på lnu.se.
 • Berätta att alla inlägg på sidan är offentliga handlingar och kan komma att diarieföras.

Underhålla och sköta ett konto

Formkrav på myndigheter

När en myndighet använder sociala medier följer olika rättsliga krav, oavsett om det sker på myndigheternas huvudsidor eller undersidor (se mer i Riktlinjer för myndigheters användande av sociala medier).

Som myndighet behöver det tydligt framkomma vilken organisation som sidan/kontot representerar. Att använda Linnéuniversitetets logotyp som profilbild är därmed viktigt, samt att vara tydlig med hur vi namnger sidor och hur vi skriver en sidas presentationstext.

Som myndighet har vi krav på oss att ha kontroll över vad som skrivs på våra sidor och konton, även i form av kommentarer från andra. Det innebär att vi kan bli ansvariga för ett inlägg med olagligt innehåll på våra sociala medier, även om det inte är vi som gjort inlägget. En daglig moderering av kommentarer är därför bra.

Vi har också krav på oss att bevaka alla inlägg och kommentarer som skrivs på vår sida och se till så att de följer lagen, rekommendationer och våra egna riktlinjer. Som en del av det arbetet besvarar vi alla kommentarer, meddelanden och frågor som kommer in till oss via sociala medier.

Vissa meddelanden bör även registreras som inkommen handling om de är av sådan karaktär. E-delegationen skriver i sina riktlinjer för sociala medier att "Allmänna handlingar som inte till någon del är underkastade sekretess behöver inte registreras på grund av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen”. 

Allt innehåll på sociala medier ska arkiveras, enligt arkiveringlagen. Lämna länkadress till din sida/konto till Kommunikationsavdelningen så löser dem arkivering tillsammans med arkivariet.

Anställda bör inte uttala sig för myndighetens räkning via sina privata konton, eftersom det kan försvåra myndighetens skyldigheter att till exempel hantera allmänna handlingar, arkivering och iaktta spårbarhetskrav.

Hantering av ärenden som rör enskilda personers personliga (eller ekonomiska) förhållanden bör styras bort från det sociala mediet. Inkommer kommentarer av den arten så besvara personen via personligt meddelande istället och ta bort kommentaren.

Arbetet med sociala medier

I sociala medier kan vi snacka direkt med målgruppen. Det innebär att arbetet i sociala medier kan ses som en blandning mellan kommunikation, information, marknadsföring och kundservice. På sociala medier har vi chans att bygga en relation med våra olika målgrupper, så se gärna sociala medier som ett mingelparty!

Hur ska sidorna se ut och döpas?

Arbetssätt

Alla sociala medieplattformar har olika målsättningar och fungerar därför olika. Inlägg och arbetet med kontot/sidan ska alltid anpassas efter de olika plattformarna och målgruppen som finns på plattformen. Det innebär att vi till exempel inte delar samma inlägg på flera olika sidor/konton, utan alla inlägg skrivs om för att anpassas till plattform och målgrupp. Vi använder också de plattformsspecifika verktyg som finns, exempelvis stickers i Instastory och omröstningar i Facebook-grupper. Hur ofta vi postar och gör inlägg anpassas också efter plattformen.

En kontinuitet i flödet är viktigt. Se till att ha en innehållsplan under året så att du håller ett jämt flöde. Undvik perioder av ingen publicering alls, då det framstår kontot/sidan som inaktiv.

Alla konton och sidor i Linnéuniversitetets namn ska gilla och följa varandra på respektive plattform. Undersidor får gärna i den mån det går även länka till huvudsidan i sin profiltext.

Arbetet med sociala medier ska hanteras på arbetstid av anställd personal vid Linnéuniversitetet.

Uppföljning

All kommunikation som görs i Linnéuniversitetets namn ska utvärderas och följas upp. Varje år ska därför mål sättas upp för kontot i sociala medier och sedan följas upp. Lämpliga frågor för att följa upp målen kan vara:

 • Har vi nått målgruppen?
 • Hur mycket har vi ökat i antalet följare?
 • Skriver vi inlägg som engagerar våra följare och leder till diskussioner?
 • Vilken typ av innehåll går bäst i sociala medier?
 • Vad har resultatet blivit av vår kommunikation i sociala medier?
 • Vad lyckas vi med?
 • Vad bör vi förändra?

Uppföljningen och utvärderingen sköts av den som ansvarar för sidan.

Kommunikationsavdelningen gör årligen en genomgång av samtliga sociala plattformar för att bland annat kontrollera så att inga fake-konton har startats i Linnéuniversitetets namn. I samband med genomgången kontrolleras också att alla undersidor är aktiva och följer våra övergripande riktlinjer för arbetet i sociala medier.

Avsluta ett konto

Hur stänger vi ner en sida i sociala medier?

När en sida eller konto i Linnéuniversitetets namn inte längre är aktivt ska den stängas ner. Om sidan läggs ner meddelar vi det till våra följare i ett inlägg och väntar sedan i 1-4 veckor (beroende på plattform) innan sidan stängs ner. Detta för att ge alla våra följare chansen att se meddelandet. Under tiden ska inlägget pinnas fast eller på annat sätt visas överst på kontot för att meddela alla som inte följer, men besöker sidan, att sidan är inaktiv och kommer att stängas av.

Uppdatering av riktlinjer

Sociala medier ändras och förnyas ständigt. För att hålla våra riktlinjer aktuella går vi därför igenom dem och justerar riktlinjerna vartannat år.