Studentrekrytering

Linnéuniversitetets övergripande arbete med studentrekrytering leds och samordnas av Sektionen för studentrekrytering och studentkommunikation på Kommunikationsavdelningen. Vi arbetar med studentrekrytering inom och utanför Sverige.

Fokus är att synliggöra Linnéuniversitetets varumärke och stärka bilden av ett attraktivt lärosäte nationellt och internationellt, samt att öka intresset för Linnéuniversitetets utbildning. Vi arbetar i samverkan med verksamheten och andra avdelningar på förvaltningen, för att få ut bästa möjliga effekt av en insats. Alla aktiviteter vi genomför har sin utgångspunkt i Linnéuniversitetets övergripande vision, varumärke och koncept.

Studentrekryteringsarbetet prioriteras enligt följande principer:

På följande länkar kan du ta del av information om hur Sektionen för studentrekrytering och studentkommunikation arbetar med studentrekrytering och vad du som program-/kursansvarig eller fakultetsanställd själv kan göra för att gynna studentrekryteringen till fakultetens utbildningar. 

Läs om:

Vanliga frågor och svar

Här följer vanliga frågor från verksamheten som har med studentrekrytering att göra. 

Medarbetargrupp - Studentrekrytering

Gå gärna med i medarbetargruppen för studentrekrytering. Den är till för dig som berörs av och/eller är intresserad av Linnéuniversitetets arbete med studentrekrytering. Här kan du följa vad som händer inom området; ta del av hur vi arbetar med studentrekrytering, hur Linnéuniversitetet ser ut i kommunikationen, vilka aktiviter som genomförs mm. Välkommen!

Kontakt

Har du ytterligare frågor eller annan feedback på arbetet med studentrekrytering, vänligen kontakta Sektionen för studentrekrytering och studentkommunikation på studentrekrytering@lnu.se.

Vi som arbetar på Sektionen för studentrekrytering och studentkommunikation