Studentrekrytering

Linnéuniversitetets övergripande arbete med studentrekrytering leds och samordnas av Sektionen för studentrekrytering och studentkommunikation (studrek) på Kommunikationsavdelningen (KOM). Vi arbetar med studentrekrytering inom och utanför Sverige.

Fokus är att synliggöra Linnéuniversitetets varumärke och stärka bilden av ett attraktivt lärosäte nationellt och internationellt, samt att öka intresset för Linnéuniversitetets utbildning. Vi arbetar i samverkan med verksamheten och andra avdelningar på förvaltningen, för att få ut bästa möjliga effekt av en insats. Alla aktiviteter vi genomför har sin utgångspunkt i Linnéuniversitetets övergripande vision, varumärke och koncept.

Studentrekryteringsarbetet prioriteras enligt följande principer:

  • Gemensamma principer för prioritering genom Rådet för utbildning och lärande (RUL)
    • Insatser som utgår från ledningens prioriteringar
  • Insatser som stärker Linnéuniversitet som helhet; processer och aktiviteter som omfattar alla, görs på en övergripande nivå och som stärker Linnéuniversitetets varumärke
  • Produktioner med relativt lång livslängd och bred användning

Gemensamma principer för prioritering

För ett proaktivt, effektivt och samlat arbete med studentrekrytering, samt för att stärka bilden av Linnéuniversitetet, sker det studentrekryterande arbetet via gemensamma principer för prioritering av utbildningar inför studentrekryteringsinsatser. 

I processen för priotering ingår det, utöver att RULs ska enas om en prioritering, också att studrek inför varje rekryteringsår tar fram en kommunikationsplanen för rekryteringsåret.

Mer information

På följande länkar kan du ta del av information om hur studrek arbetar med studentrekrytering och vad du som program-/kursansvarig eller fakultetsanställd själv kan göra för att gynna studentrekryteringen till fakultetens utbildningar. 

Läs om:

Vanliga frågor och svar

Här följer vanliga frågor från verksamheten som har med studentrekrytering att göra. 

Medarbetargrupp - Studentrekrytering

Gå gärna med i medarbetargruppen för studentrekrytering. Den är till för dig som berörs av och/eller är intresserad av Linnéuniversitetets arbete med studentrekrytering. Här kan du följa vad som händer inom området; ta del av hur vi arbetar med studentrekrytering, hur Linnéuniversitetet ser ut i kommunikationen, vilka aktiviter som genomförs mm. Välkommen!

Kontakt

Har du ytterligare frågor eller annan feedback på arbetet med studentrekrytering, vänligen kontakta Sektionen för studentrekrytering och studentkommunikation på studentrekrytering@lnu.se.

Vi som arbetar på Sektionen för studentrekrytering och studentkommunikation