Nationell studentrekrytering

En övervägande del av de studentrekryterande aktiviteter som Sektionen för studentrekrytering och studentkommunikation (studrek) arbetar med är sådant som stärker Linnéuniversitetet som helhet och dess varumärke, omfattar alla utbildningar och görs på en övergripande nivå.

Även om fokus ligger på övergripande insatser arbetar vi med kompletterande aktiviteter för de utbildningar/utbildningsområden som har prioriterats via Rådet för utbildning och lärande (RUL) inför rekryteringsåret. Samtidigt sker det också vissa aktiviteter på utbildningsnivå för icke prioriterade utbildningar. 

Studrek arbetar med studentrekryterande insatser inom olika arbetsområden. Varje område har en ansvarig som ansvarar för att planera och genomföra aktiviteterna som är kopplade till området och som fastslås i den övergripande kommunikationsplanen inför varje rekryteringsår.

Läs mer om vad vi gör inom respektive område:

Vi anpassar kanalval och innehåll utifrån målgrupp. Aktiviteterna genomförs också i förhållande till en presumtiv students resa från att skapa uppmärksamhet till att få hen att ansöka.

Kontakt

Har du ytterligare frågor eller annan feedback på arbetet med studentrekrytering, vänligen kontakta Sektionen för studentrekrytering och studentkommunikation på studentrekrytering@lnu.se.

Vi som arbetar på Sektionen för studentrekrytering och studentkommunikation