Relationsmarknadsföring (CRM)

Inom detta område arbetar Sektionen för studentrekrytering och studentkommunikation (Studrek) med aktiviteter som ska stärka relationen till personer som visat intresse för Linnéuniversitetets utbildningar på olika sätt. Det kan exempelvis vara via en mässa eller något av våra öppna hus.

Vi samlar löpande in kontaktuppgifter till vårt CRM-system (Customer relationship management system) via:

  • Utbildningsportaler
  • Egna kontaktformulär
  • Nationella mässor
  • Öppna hus

Vi gör det för att att kunna skicka mejl till presumtiva studenter.

Inom ramen för vår relationsmarknadsföring skickar vi också ut en form av nyhetsbrev till rektorer, lärare och studivägledare på gymnsieskolor runt om i Sverige.  

CRM-systemet används även för att rekrytera studenter till avancerad nivå. Dels genom ett mejl till våra alumner. I detta mejl informerar vi även om alla kompetensutvecklingskurser. Och dels genom att mejla våra sistaårsstudenter på grundprogrammen. Detta är en viktig aktivitet i rekryteringsarbetet till utbildningar på avancerad nivå. Internrekrytering till avancerad nivå sker också genom information på Studentwebben. Där informerar vi även nuvarande studenter om våra sommarkurser.

Utöver mejlutskick till intresserade personer, så kallade leads, arbetar vi med aktiviteter för att få de som ansökt och antagits till någon av våra utbildningar ska känna sig välkomna. Det gör vi genom att tacka för deras ansökan: 

  • Via mejlutskick
  • I sociala medier

genom välkomstinformation:

  • Via mejlutskick
  • På studentwebben
  • I sociala medier

Läs mer om välkomstinformation till antagna studenter.

Strategi och riktlinjer

Inför varje rekryteringsår, i samband med att den övergripande kommunikationsplanen tas fram, görs en aktivitetsplan över vilka utskick som ska göras under året, vilka som ska få dem, vad de ska innehålla samt när i tid de ska skickas ut. Utskicken ska bidra till att uppnå de övergripande målen för studentrekryteringsarbetet och görs utifrån följande strategiska grunder och riktlinjer.

Tidplan

Varje år gör vi ett antal utskick och nedan listas de återkommande utskicken samt ungefär när i tid de skickas ut. Vi gör även löpande mejlutskick till alla som visar intresse för oss på en av de utbildningsportaler som vi samarbetar med.