Kampanj och kreativt innehåll

Till alla olika delar av studentrekryteringen produceras det material, så kallat innehåll, för att visa upp våra utbildningar, studenter och livet som student. Till webbsidor, sociala medier, annonser osv behövs texter, bilder och filmer.

Inför höstens antagningsomgång har vi alltid ett övergripande kampanjmaterial som ska användas i marknadsföring av Linnéuniversitetet i stort. Utifrån det materialet utformas även innehåll till andra områden, så som webbinnehåll, annonsering/marknadsföring, personliga möten, sociala medier och mejlutskick. Allt hålls samman med en konceptplattform och ett grafiskt manér för att befästa och stärka bilden av Linnéuniversitetet. Denna typ av övergripande kampanj tas fram vartannat/vart tredje år beroende på förändringar av prioriteringar.

Inom detta område arbetar Sektionen för studentrekrytering och studentkommunikation (Studrek) också med att ta fram innehåll som kan kommunicera de tematiserade styrkeområden inom Kategori 1 av Rådet för utbildning och lärande (RUL) prioriteringar - Utbildningar som profilerar Linnéuniversitetet. Utbildningarna som är prioriterade inom de olika områdena används för att förkroppsliga området.

Kategori 1 – Profilerande områden:

 • En hållbar samhällsutveckling
 • Innovation och entreprenörskap
 • Världen som spelplan
 • Kultur och kreativa uttryck

Vissa år gör vi innehåll för de strategiska områden som tagits fram inom kategori 2 av RULs prioriteringar. Till HT-23 jobbade vi som exempel med de strategiska satsningarna för lärarutbildning, ingenjörsutbildning samt området demokrati och trygg samhällsutveckling. Innehållet som tas fram för dessa områden annonseras sedan för att driva trafik direkt till landningssidor för dessa utbildningsområden.

En annan viktig del inom detta område är att vi arbetar med innehåll på den digitala inspirationsportalen Lnu.se/plugga som ersatt den tryckta katalogen. Portalen riktar sig framförallt till målgruppen unga vuxna och syftar till att inspirera till studier vid Linnéuniversitetet samt att på ett översiktligt och lättillgängligt sätt informera om saker som en presumtiv och ny student kan behöva veta. Portalen kopplas ihop med Lnu.se genom länkning så att den intresserade kan tillgodogöra sig mer och djupare information. Med en digital version har vi också, via andra olika kanaler, möjlighet att driva trafik till denna inspirationsportal.

Kopplat till den digitala portalen finns också ett tryckt magasin att dela ut på mässor och öppet hus med samma målgrupp - unga vuxna.

Se rekryteringskampanjer för Linnéuniversitetet:

 • 2023 års strategiska satsningar resulterade i:
  > Lärarkampanjen Tack Lärare, två filmer som finns på intresseområdessidan för Lärarutbildning
  > Kampanjen Changing Conversations för den strategiska satsningen för Demokrati och trygg samhällsutveckling.
  > Ett postalt utskick till alla gymnasietreor i Sverige som läser en utbildning inom natur eller teknik för att attrahera till ingenjörsutbildning på Lnu. Utskicket bestod av ett glidpussel och en flyer som hänvisade till landningssidan Lnu.se/bli-ingenjor. När man löst pusslet fick man fram en kod som man skulle skriva in på landningssidan, samt svara på följdfrågan om hur många ingenjörsutbildningar som finns på Linnéuniversitet. Gjorde man alla stegen var man med och tävlade om ett presentkort på Akademibokhandeln.
 • 2022 års kampanj finns att se på startsidan på Lnu.se/plugga Kampanjen består av fem filmer, en huvudfilm om Linnéuniversitetet och fyra alumnporträtt – ett för varje profilerande område.
  Medarbetarinlägg om 2022-års kampanj finns att läsa här:  https://lnu.se/medarbetare/forum/linneuniversitetet/linneuniversitetets-kunskapsvarld-ny-studentrekryterande-kampanj/
 • 2021års kampanj fanns att se på startsidan på Lnu.se/plugga
  Den lyfte fram de fyra profilerande områdena och berättade, via ett konstnärligt grepp med dans och musik, om situationen med corona och våra tomma lokaler. Att studenter är viktigare än någonsin för att få en hållbar framtid.
 • 2020 års kampanj Dear Class of 2020 var en pepplåt till alla de som gick ut gymnasiet. Inspirerande personer, med koppling till Linnéuniversitetet, Småland och målgruppen kom med sina bästa råd till dagens unga. Bidragen har lästes upp till musik och producerats som en låt. Du hittar kampanjen på Dear Class of 2020.