Personliga möten och ambassadörer

I en värld där digital kommunikation tar allt större plats blir det personliga mötet allt mer viktigt. Flera aktiviteter planeras därför för att möjliggöra personliga möten med Linnéuniversitetet. Sektionen för studentrekryteringen och studentkommunikation (Studrek) ansvarar för Linnéuniversitetets deltagande i dessa aktiviteter.

Egna öppna hus – En dag på universitetet och Inspirationsdagen

Varje år arrangerar vi två öppna hus – En dag på universitetet i Kalmar och Inspirationsdagen (tidigare Informationsdagen) i Växjö. Presumtiva studenter får då chansen att möta studievägledare och studenter samt besöka seminarier om studier, studentliv och vårt breda utbildningsutbud.

Det finns också många studenter på plats som visar runt på universitetsområde och svarar på frågor om livet som student och om studier vid Linnéuniversitetet. Upplägget innefattar även en mässdel där representanter från universitetets utbildningar, den centrala studievägledningen och Linnékåren ställer ut.

Nationella utbildningsmässor

Varje år deltar Linnéuniversitetet på de nationella utbildningsmässorna Kunskap och Framtid (Göteborg) och Saco (Stockholm och Malmö). Det är personal från Studrek/Kommunikationsavdelningen, studentambassadörer och studievägledare som bemannar montern.

Mässturné

Under våren deltar Linnéuniversitetet på utbildningsmässor och gymnasiemässor runt om i Sverige. 

Studiebesök/klassrumsbesök

Linnéuniversitet erbjuder både skolbesök och studiebesök. Syftet är att ge skolklasser och grupper från till exempel Gymnasiet, Komvux och SFI möjlighet att träffa våra studenter och ställa frågor om utbildningar, livet som student och mycket annat.

Studentambassadörer

För målgruppen unga vuxna är mötet med, och möjligheten att ställa frågor till, studenter som studerar vid Linnéuniversitetet en viktig del i det samlade studentrekryteringsarbetet. Vi jobbar därför aktivt med studentambassadörer, vars uppdrag är att verka som universitetets ansikte utåt. De kan berätta om hur det är att vara student vid Linnéuniversitetet, om sina egna studier och om Linnéuniversitetet i stort. I uppdraget ingår att marknadsföra Linnéuniversitetets utbildningsutbud vid olika utbildningsmässor, digitala evenemang, gymnasiebesök med mera. Alla studentambassadörer får grundlig utbildning om Linnéuniversitetet. Utbildningen innefattar bland annat kunskap i varumärke, ambassadörsverksamhet och utbildningsutbud. Vi jobbar aktivt med att rekrytera ambassadörer som kan representera RULs prioriterade program eller det utbildningsområde programmen ingår i.