Programsidor och kurssidor

Lnu.se är vår viktigaste kanal i kommunikation mot presumtiva studenter, det är till Lnu.se som vi driver i stort sett alla digitala besök.

Sektionen för studentrekrytering och studentkommunikation (studrek) jobbar med de övergripande studentrekryterande sidorna under Lnu.se/utbildning. Ett stort fokus läggs också på våra cirka 220 programsidor. Dessa sidor kan ses som skyltfönster mot våra presumtiva studenter. Arbetet med dessa sidor gäller innehåll i form av text, bilder och filmer samt sökmotoroptimering. Sidorna som vänder sig till presumtiva studenter ska vara informativa, inspirerande och sökbara.

Ansvarsfördelning

Studrek ansvarar för innehållet på våra övergripande studentrekryterande sidor under Lnu.se/utbildning, men för program- och kurssidor är ansvaret delat mellan oss och fakulteterna/NLU.

Sökmotoroptimering och fritextord

En viktig del i arbetet för att nå presumtiva studenter är sökordsoptimering och fritextord. Sökordsoptimeringen innebär bland annat att studrek arbetar med metadata, sökordsoptimering av program- och landningssidor samt FAQ-block.

Inom området arbetar studrek också med att på olika sätt dela med sig av kompetens som fakulteterna/NLU själva kan arbeta med, detta genom utbildningar och sidor på Medarbetare om: 

Webbinsatser för prioriterade och icke prioriterade program

Inom området webbinnehåll och sökbarhet erbjuder sturek olika insatser beroende på om programmet är prioriterat via Rådet för utbildning och lärande (RUL) inför kommande antagningsomgång, eller inte. Här kan du läsa mer om dessa insatser.

Information om programsidor och kurssidor

Det finns en grundnivå för programsidor och studrek eftersträvar att alla programsidor ska uppnå denna. Studrek har också riktlinjer kring programbilder, film på programsidor och har i samråd med fakultet/NLU tagit fram information om redaktionellt innehåll på kurssidor. Här kan du läsa mer om allt detta.