Sociala medier

Grunden för vår närvaro i sociala medier är att finnas där Linnéuniversitetets målgrupper är. Det innebär att vi visar upp intressant och inspirerande innehåll, men också att vi tar oss tid att svara på frågor och visar uppskattning när någon interagerar med oss i våra kanaler.

Övergripande arbetar Kommunikationsvdelningen med att fylla våra kanaler på:

 • Instagram
 • Facebook
 • Youtube
 • LinkedIn
 • Twitter

med målgruppsanpassat innehåll, till exempel: 

 • Varumärkesbyggande kommunikation
 • Information och inspiration om våra utbildningar
 • Livet som student
 • Forskningskommunikation
 • Viktig information till våra nuvarande studenter
 • Student- och alumnberättelser
 • Student takeovers
 • Quiz
 • Livesändningar från event

Studentrekryterande aktiviteter i våra sociala kanaler

De sociala plattformarna har olika inriktningar och styrkor. Det innebär att vi anpassar budskap och ton efter plattformens inriktning och riktar oss mot olika målgrupper på olika plattformar. Den övergripande kanalsstrategin ser ut enligt nedan:

 • På Instagram vänder vi oss främst till en yngre målgrupp som ännu inte börjat studera på universitet
 • Facebook, som är den största sociala plattformen, har ett bredare innehåll som anpassas för flera olika målgrupper
 • På Youtube publicerar vi fakta- och inspirationsfilmer om Linnéuniversitetet, studier, vårt utbud och om livet som student
 • På LinkedIn arbetar vi främst med arbetsgivarvarumärket mot en äldre målgrupp som redan är yrkesverksamma

Sociala medier skapar också ytterligare en dimension genom att presumtiva studenter snabbt får tillgång till andras kommenterar och feedback. Sådana kommentarer kan ge stort förtroende för en organisation hos målgruppen. De kan också tipsa varandra om de ser något som de gillar.

En mängd organiska inlägg i Linnéuniversitetets sociala kanaler lyfter områden och utbildningar som är prioriterade av RUL. Många av dessa inlägg annonseras också upp mot olika målgrupper för en ökad räckvidd, läs mer om annonsering på sociala plattformar. Utöver det publiceras annat material löpande där vi till exempel visar upp livet som student och vad som händer på Linnéuniversitetet, i vissa fall annonseras även dessa inlägg upp mot relevanta målgrupper, vilket är ett viktigt steg i det löpande arbete med varumärkeskännedom.