Nytt program eller ny fristående kurs - vad händer nu?

Detta är en guide över det stöd som Sektionen för studentrekrytering och studentkommunikation (Studrek) kan ge när ett nytt program ska starta.

Sidan innehåller också information om vad som gäller för en ny fristående kurs.

Nytt program

Här följer information om den gemensamma process och de aktiviteter som genomförs för ett nytt program både av Studrek och Fakultet/NLU inom ramen för denna process. 

Process vid nytt program

Samarbetsformerna mellan Fakultet/NLU och Studrek ligger till grund för de inledande delarna av vår gemensamma process när nya program ska starta. 

Berörda inom samarbetsformerna i processen för ett nytt program är:

 • Strategi- och analysgrupp
 • Studrekpartner
 • Fakultetspartner

Läs mer om samarbetsformerna och vilka ovan nämnda är för respektive Fakultet/NLU

Övriga inbladade är personer som jobbar inom området webbinnehåll och sökbarhet (webbgruppen) inom Studrek och Programansvarig (eller likställd) på Fakultet/NLU. 

Steg 1 - Grundstöd

 1. Inledande dialoger före fastställande av nytt program kan/ska ske via Strategi- och analysgrupp om: 

  - Omvärldsbevakning (t ex målgrupp och antagningsomgång)
  - Programnamn

 2. Fakultetspartner meddelar Studrekpartner att nytt program ska ges/är fastställt.

 3. Studrekpartner meddelar webbgruppen att nytt program ska ges/är fastställt (studrek).

 4. Webbgruppen (studrek) kontaktar programansvarig gällande delar som berör programsidan, t ex dialoger om Grundnivån för en programsida:

  • Programtext
  • Programbild
  • Metadata
  • Fritextord
  • Intervjuer

 5. Studrek kontaktar Programansvarig (eller likställd) ang. nyhet som publiceras på Lnu.se och eventuellt i pressen. 

Steg 2 Utökat stöd - Prioritering i kategori 3

För att programmet ska få extra insatser så som:

 • Annonsering

behöver det prioriterats i kategori 3 - Särskilda behov via framtagna principer för prioriteringar och dess tidplan. Studrek rekommenderar att alla nya program prioriteras i denna kategori. 

Hålltider
För den nationella höstterminsanstagningsomgången (HT20XX) är första möjliga publiceringsdatum på Lnu.se 200 dagar innan sista anmälningsdag. För alla övriga antagningsomgångar (polisutbildningen exkluderad) är första möjliga publiceringsdatum på Lnu.se 120 dagar innan sista anmälningsdag.

Publiceringsdatumen kan ses som rekommenderade hålltider för när nya programtillfällen bör vara publicerade på Lnu.se för att studentrekryteringsprocessen ska bli så bra som möjligt.

Sista anmälningsdag per antagningsomgång*

IKHTXX/MASTERHTXX - 15 januari
VIFYHTXX - 15 mars
HT20XX - 15 april

IKVTXX/MASTERVTXX - 15 augusti
VIFYVTXX - 15 september
VT20XX - 15 oktober

*Sista anmälningsdatum kan ibland vara framskjutet med anledning av helgdagar, för exakta datum för aktuell antagningsomgång se Ladoks och antagningens information.

Aktivitetsplan

Aktivitet
Genomförande
Ansvarig
Omvärldsbevakning
Studrekpartner & fakultetspartner
Fakultet
Programnamn
Studrekpartner & fakultetspartner
Fakultet
Programsida
Studrek & programansvarig
Fakultet
Programtext
Studrek, programansvarig & utbildningsadministratör
Fakultet
Intresseområdessida
Studrek
Studrek
Programbild
Studrek & programansvarig
Studrek
SEO/Metadata
Studrek
Studrek
Fritextord
Fakultet
Fakultet
Bild på programansvarig/kontaktperson
Studrek & utbildningsadministratör
Fakultet
Intervju med programansvarig
Studrek
Studrek
Nyhet till Lnu.se och presstips
Studrek & programansvarig
Studrek
Annonsering
Studrek
Studrek
Intervju med student
Studrek
Studrek
Intervju med alumn
Studrek
Studrek


Omvärldsbevakning
Studrek kan vara ett stöd i omvärldsbevakning när ett nytt program ska starta, det kan då handla om att identifiera om det finns liknande utbildningar på andra lärosäten och hur sökandet sett ut historiskt för dessa, samt dialoger kring vilken antagningsomgång en utbildning bör ligga i och dess målgrupp. Detta kan vara viktiga delar för att fortsatt kunna ge bästa möjliga stöd i studentrekryterande aktiviteter. 

Programnamn
En viktig del när ett nytt program ska starta är att bestämma vad programmet ska heta. Det finns många aspekter att ta hänsyn till vid val av namn, bland annat hur långt namnet ska vara. Är det ett för långt namn kommer det ha negativ effekt ur sökmotorsynpunkt. För att komma på ett passande programnamn kan det underlätta att ta fram nyckelord som kan beskriva utbildningen på ett bra sätt. Observera att programnamnet ska finnas både på svenska och engelska.

Programsida
Alla utbildningar ska ha en egen sida på Lnu.se. En förutsättning är att informationen är inlagd i Ladok och Kursinfo samt att utbildningsplanen är fastställd.

Programtext
Den text som beskriver utbildningen på Lnu.se ska vara kärnfull och sökmotor-optimerad. Om programmet har internationell antagning är det viktigt att den engelska programtexten finns på plats i tid innan antagningsomgången öppnar.

Intresseområdessida
Alla nya program behöver taggas för att de ska synas på rätt intresseområdessida på Lnu.se.

Programbild
På alla programsidor ska det finnas en bild som representerar utbildningen på ett bra sätt.

SEO/Metadata
För att sökoptimera programsidan ska det bland annat finnas en metatitel och metabeskrivning inlagd i Episerver.

Fritextord för sökbarhet på Antagning.se/Universityadmissions.se
I Ladok läggs så kallade fritextord in för att göra så att utbildningen hamnar högt upp bland sökresultaten på Antagning.se och Universityadmissions.se. Detta läggs in i Ladok. Mer information finns i guiden om fritextorden.

Bild på programansvarig och kontaktperson
Om det inte finns en personalbild på programansvarig eller utbildningens kontaktperson så kan ni höra av er till kommunikationsavdelningen@lnu.se för att boka in en tid för fotografering.

Intervju med programansvarig
Förutom programtexten är det bra om det ligger en intervju med programansvarig på programsidan.  

Nyhet till lnu.se och presstips
Studrek skriver alltid en nyhet till Lnu.se om att det ska starta ett nytt program.  I vissa fall skickar vi även presstips för att få publicitet i media.  

Intervju med studenter
När programmet har antagit studenter och de har kommit in i utbildningen kan vi genomföra studentintervjuer till programsidan. 

Intervju med alumner
När de första studenterna har tagit examen är det dags att göra alumnintervjuer till programsidan. 

Annonsering av programmet
För att programmet ska marknadsföras genom annonsering (i första hand via sociala medier) krävs det, enligt processen för nya program, att programmet är prioriterad i Kategori 3 via framtagna principer för prioriteringar

Ny fristående kurs

Studrek har inte möjlighet att ge samma stöd till en ny fristående kurs som till ett nytt program. I undantagsfall kan en kurs prioriteras i kategori 3 enligt framtagna principer för prioriteringar och då kan vissa aktiviteter bli aktuella även för en kurs, t.ex. SEO/metadata eller annonsering. 

Däremot ska alla fristående kurser ha en egen sida på Lnu.se. För att en ny fristående kurs ska få en kurssida behöver det finnas en kursplan och ett tillfälle behöver skapas i Ladok. Här är en guide över hur en program-/kurssida är uppbyggd. 

När en kurssida skapas ska även en kursbeskrivning läggas in i Kursinfo. Det som är viktigt när texten skrivs är att rätt fritextord finns med. Här finns en guide över hur du kan tänka kring fritextord. Med rätt fritextord kommer kursen högre upp bland sökträffarna på Antagning.se/Universityadmissions.se.