Strategi- och analys

Inom området Strategi- och analys arbetar vi inom Sektionen för studentrekrytering och studentkommunikation (studrek) med olika övergripande delar som berör det studentrekryterande arbetet.

Det är bland annat: 

Läs mer om detta via länkarna och i följande information. 

Samarbetsformer mellan KOM/studrek och fakultet/NLU: Studentrekrytering

Samarbetsformer mellan studrek och fakultet/NLU för studentrekrytering är etablerade för att förtydliga, effektivisera och förbättra samarbetet mellan fakultet/NLU och studrek när det kommer till studentrekrytering.

Syftet med samarbetsformerna är att få en större effektivitet och högre utväxling i arbetet med studentrekrytering och att möjliggöra ett fokus på de områden och utbildningar som prioriteras av fakultetens ledning via rådet för utbildning och lärandes (RUL) genom principer för prioritering.

Samarbetsformen ska också förtäta relationerna mellan fakultetsledningen, nyckelpersoner på fakultet/nlu och studrek för att skapa en högre grad av insyn i, och kontroll av, hur och till vad fakultetens andel av kommunikationsstöd nyttjas när det kommer till studentrekrytering.

Samarbetsformerna bidrar också till måluppfyllnad för Mål 4: Gemensamma arbetssätt.

Samarbetet är organiserat i en modell som består av:

 • Strategi-och analysgrupp för studentrekrytering
 • Studrekpartner på KOM/Studrek
 • Fakultetspartner(s) studrek på fakultet/NLU

Interkommunikativa insatser inom studentrekryterande processer

Det är viktigt att verksamheten har insyn i och hålls informerad om det studentrekryterande arbetet som görs samt hur prioritering sker. Därför stöttar Studrek RUL och fakultetens ledning i att ta fram kommunikationsmaterial för den interna kommunikationen och förankringing av beslut och besked gällande studentrekrytering. Syftet med den interna kommunikationen är att verksamheten ska medvetandegöras om:

 • Varför studentrekryteringsinsatserna behöver en gemensam prioritering
 • Vilka utbildningar som är prioriterade
 • Vad det innebär att vara en prioriterad utbildning
 • Vad det innebär att vara en icke prioriterad utbildning
 • Vad verksamheten själva behöver bidra med för att vissa aktiviteter ska kunna genomföras

Studrek arbetar med en rad insatser för att informera berörda inom fakultet/NLU om olika delar av arbetet med studentrekrytering. Det sker ofta i samarbete med RUL och med fakulteterna/NLU.

Löpande sker kommunikation på följande sätt:

 • Kommunikation inom ramen för våra Samarbetsformer (se ovan)
 • Löpande inlägga i forumet för Studentrekrytering på medarbetare, följ gärna det studentrekryterande arbete där
 • Löpande inlägg i det obligatoriska forumet Linnéuniversitetet på medarbetare
 • Ansvariga för framförallt prioriterade utbildningar behöver ibland också vara delaktiga i genomförandet av vissa aktiviteter, därmed sker direktkommunikation med berörda

I samarbete med RUL och fakulteternas RUL-ledamot sker också interkommunikativa insatser för arbetet med studentrekrytering vid framför allt tre tillfällen:

 • Besked om prioriteringar
 • Beslutad kommunikationsplan
 • Utvärdering av insatser för HTXX*

*Utvärdering av aktiviteter för VT sker också men aktiviteterna som genomförs är inte alls i den dignitet som för HT.