Tidplan - Studentrekrytering

Följande tabell är en övergripande sammanfattning av vilka "stora" och årligt återkommande aktiviteter som Sektionen för studentrekrytering och studentkommunikation (Studrek) genomför i egenskap av samordnande för studentrekryterande aktiviteter.

Tabellen innehåller också aktiviteter som behöver genomföras i samarbete med Fakultet/NLU* eller enbart av Fakultet/NLU för att de ska falla så väl ut som möjligt. Löpande sker också en rad andra insatser som inte specifik lyfts här, se Kommunikationsplan innehållande aktivitets- och tidplan för rekryteringsåret i sin helhet

Observera att det kan uppstå andra behov av att fakulteter och NLU * bidrar i arbetet med studentrekrytering för att Sudrek på bästa sätt ska kunna genomföra studentrekryterande aktiviteter.

* I tabellen enbart benämnt fakultet. 

Månad - Vem
Aktivitet
Aug - Studrek
Internkommunikation om besked om prioriteringar.
Aug - Studrek
Besked om priorteringar för kommande rekryteringsår
Aug - Studrek/Fakultet
Ansökan till studentambassadörer – efterlysning av goda ambassadörer på program på grundnivå via programansvariga.
Aug - Studrek
Central välkomstinformation HT20XX (urval 2 och löpande till sent antagna).
Aug - Studrek/Fakultet
Samordning av deltagande inför Öppet hus - En dag på universitetet i oktober (anmälan öppnar). På initiativ från Studrek.
Sept - Studrek
Annonskampanj för VT20XX.
Sept - Studrek/Fakultet
Ansökan till studentambassadör – efterlysning av goda ambassadörer på program på grundnivå via programansvariga.
Sept - Studrek/Fakultet
Samordning av deltagande in för Öppet hus - En dag på universitetet i oktober. På initiativ från Studrek.
Sept - Fakultet
Publicering av kurs- och programtillfällen MASTERHTXX/IKHTXX (ca 15 sept.).
Sept - Studrek
Annonsering för MASTERHTXX/IKHTXX.
Sept - Studrek
Internationella utbildningsmässor (fysiska och digitala) och webinars.
Sept - Studrek/Fakultet
Möte strategi- och analysgrupp inom samarbetsformer studentrekrytering - fokus besked om prioriteringar och internationell kommunikationsplan
Sept - Studrek/Fakultet
Arbete med programtexter utifrån SEO (prioriterade program). Programansvariga behöver komma med input. Utbildningsadministratör (eller liknande) publicerar.
Sept - Studrek/Fakultet
Översyn och eventuell uppdatering/komplettering av student- och alumnintervjuer till prioriterade program. Programansvariga hjälper till med namn och kontaktuppgifter till studenter.
Okt-Fakultet
1 oktober är sista dag för justeringar av prioriteringar kategori 3.
Okt - Studrek
Annonsering för VT20XX.
Okt - Studrek
Lansering av inspirationssajt/magasin.
Okt - Studrek/Fakultet
Öppet hus – En dag på universitetet i Kalmar. Representation i form av informationspass och/eller utställarrepresentanter från programmen.
Okt - Fakultet
Publicering av kurs- och programtillfällen HT20XX (ca 1 okt).
Okt - Studrek
Internationella utbildningsmässor (fysiska och digitala) och webinars.
Okt - Studrek
Uppföljning och utveckling av metadata för prioriterade program.
Okt - Studrek/Fakultet
Arbete med programtexter utifrån SEO (prioriterade program). Programansvariga behöver komma med input. Utbildningsadministratör (eller liknande) publicerar.
Okt - Studrek/Fakultet
Översyn och eventuell uppdatering/komplettering av student- och alumnintervjuer till prioriterade program. Programansvariga hjälper till med namn och kontaktuppgifter till studenter.
Okt - Studrek/Fakultet
Utbildning av studentambassadörer.
Nov - RUL/UD
Fastställande av kommunikationsplan
Nov - Studrek/Fakultet
Efterlysning av studenter och/eller alumner till kommande kampanj, priorterade program kategori 1 (gäller ej varje år).
Nov - Studrek
Nationella utbildningsmässor.
Nov - Studrek
Uppföljning och utveckling av metadata för proriterade program kategori.
Nov - Studrek/Fakultet
Arbete med programtexter utifrån SEO (prioriterade program). Programansvariga behöver komma med input. Utbildningsadministratör (eller liknande) publicerar.
Nov - Studrek/Fakultet
Översyn och eventuell uppdatering/komplettering av student- och alumnintervjuer till prioriterade program. Programansvariga hjälper till med namn och kontaktuppgifter till studenter.
Nov - Studrek
Internationella utbildningsmässor (fysiska och digitala) och webinars.
Nov - Studrek
Nationella utbildningsmässor.
Dec - Studrek/Fakultet
Möte strategi- och analysgrupp inom samarbetsformer studentrekrytering - resultat av insatser för VTXX och övergripande nationell kommunikationsplan för kommande rekryterings år.
Dec - Studrek/Fakultet
Efterlysning av studenter och/eller alumner till kommande kampanj, priorterade program kategori 1 (gäller ej varje år).
Dec - Studrek
Uppföljning och utveckling av metadata för priorterade program.
Dec - Studrek/Fakultet
Arbete med programtexter utifrån SEO (prioriterade program). Programansvariga behöver komma med input. Utbildningsadministratör (eller liknande) publicerar.
Dec - Studrek/Fakultet
Översyn och eventuell uppdatering/komplettering av student- och alumnintervjuer för prioriterade program. Programansvariga hjälper till med namn och kontaktuppgifter till studenter.
Dec - Fakultet
Välkomstinformation kurs och program VT20XX.
Dec - Studrek
Central välkomstinformation VT20XX.
Dec - Studrek
Internationella utbildningsmässor (fysiska och digitala) och webinars.
Jan - Studrek
Annonskampanj för HT20XX.
Jan - Studrek
Uppföljning och utveckling av metadata för prioriterade program.
Jan - Studrek/Fakultet
Arbete med programtexter utifrån SEO för prioriterade program. Programansvariga behöver komma med input. Utbildningsadministratör (eller liknande) publicerar.
Jan - Studrek/Fakultet
Översyn och eventuell uppdatering/komplettering av student- och alumnintervjuer för prioriterade program. Programansvariga hjälper till med namn och kontaktuppgifter till studenter.
Jan - Studrek
Internationella utbildningsmässor (fysiska och digitala) och webinars.
Jan - Studrek
Nationella jobb- & utbildningsmässor. Mässturné under våren.
Feb - Studrek/Fakultet
Möte strategi- och analysgrupp inom samarbetsformer studentrekrytering - fakultetsspecifik kommunikationsplan (nationell).
Feb - Studrek
Annonsering för HT20XX.
Feb - Studrek
Annonsering för ST20XX.
Feb - Studrek
Annonsering för VIFYHTXX.
Feb - Studrek
Nationella jobb- & utbildningsmässor. Mässturné under våren.
Feb - Studrek/Fakultet
Arbete med programtexter utifrån SEO för prioriterade program. Programansvariga behöver komma med input. Utbildningsadministratör (eller liknande) publicerar.
Feb - Studrek/Fakultet
Översyn och eventuell uppdatering/komplettering av student- och alumnintervjuer för prioriterade program. Programansvariga hjälper till med namn och kontaktuppgifter till studenter.
Feb - Fakultet
Samordning deltagande Öppet hus - Inspirationsdagen i mars (anmälan öppnar). På initiativ från Studrek.
Mars - Studrek
Annonsering för HT20XX.
Mars - Studrek
Annonsering för ST20XX.
Mars - Studrek
Annonsering för VIFYHTXX.
Mars - Studrek
Nationella jobb- & utbildningsmässor. Mässturné under våren.
Mars - Studrek/Fakultet
Öppet hus – Inspirationsdagen i Växjö. Representation i form av informationspass och/eller utställarrepresentanter från programmen.
April - Studrek
Annonsering för HT20XX.
April - Fakultet
Välkomstinformation kurs och program ST20XX och VifyHT20XX.
April - Studrek/Fakultet
Publicering av kurs- och programtillfällen IKVTXX (ca 15 apr).
April - Studrek
Central välkomstinformation ST20XX och VifyHT20XX.
Maj - Studrek/Fakultet
Möte strategi- och analysgrupp inom samarbetsformer studentrekrytering - dialoger inför förslag på priroteringar.
Maj - Fakultet
Förslag på prioritering till RUL kategori 1, 2 och 3.
Maj - Fakultet
Eventuella förslag till prioriteringar för efterrekrytering.
Juni - Studrek
Eventuella efterrekryterande insatser.
Juli - Studrek
Eventuella efterrekryterande insatser.
Juli - Fakultet
Välkomstinformation kurs och program HT20XX.
Juli - Studrek
Central välkomstinformation HT20XX.
Juli - RUL
Besked om priorteringar för kommande rekryteringsår
Juli - Studrek/Fakultet
Publicering av kurs- och programtillfällen VT20XX.
Löpande - Studrek
Annonskampanjer via Google ads, övergripande och för prioriterade områden och utbildningar.
Löpande - Studrek
Synlighet via urval av studentportaler.
Löpande - Studrek
Utveckling, innehåll och sökordsoptimering på studentrekryterande sidor på Lnu.se.
Löpande - Studrek
Målgruppsanpassade inlägg i sociala medier.
Löpande - Studrek
Nyheter, student- och alumnberättelser för Lnu.se