Vad kan jag själv göra för att rekrytera studenter?

För att vi ska lyckas fylla våra program och kurser med motiverade och engagerade studenter har vi ett gemensamt ansvar att kommunicera Linnéuniversitetets utbildningar. Det finns många områden du som program-/kursansvarig eller fakultetsanställd kan jobba med för att gynna studentrekryteringen till era utbildningar.

Webb och sökbarhet

Sökoptimering

Alla utbildningar som ges vid Linnéuniversitetet har en sida på Lnu.se. Fakulteterna ansvarar för att ta fram program- och kursnamn samt program- och kursbeskrivning. Dessa texter är viktiga ur ett sökmotoroptimeringsperspektiv, där målet är att hamna högt upp bland sökträffarna på Google, antagning.se, universityadmissions.se, Lnu.se och andra söktjänster. Se gärna över texterna regelbundet.

Hur du kan tänka när du skriver program- och kursbeskrivning samt väljer namn på utbildningen kan du läsa mer om på sidan om sökmotoroptimering för program- och kurssidor.

På sidan programsidor och kurssidor kan du läsa mer om arbetet med dessa.

Fritextord på antagning.se och universityadmissions.se

Viktiga kanaler för en presumtiv student är antagning.se och universityadmissions.se eftersom som det är där som ansökan görs. Det som påverkar placeringen i sökträffslistan för en utbildning är namnet på utbildningen samt fritextord. Det är därför bra att ni ser över fritextorden regelbundet, gärna inför varje antagningsomgång. 

Läs mer om hur du kan jobba med fritextord för antagning.se och universityadmissions.se.

Studentrekryterande öppna hus

Kommunikationsavdelningen arrangerar varje år två stycken studentrekryterande öppna hus, ett i Kalmar och ett i Växjö, med fokus på rekrytering till grundnivå. Respektive dag besöks av cirka 1000 presumtiva studenter, framförallt gymnasieelever.

Genom att anmäla informations-/inspirationspass för ditt program har du en mycket bra möjlighet att rekrytera studenter. Det kan också vara en fördel att gå ihop med andra likartade program som riktar sig mot samma målgrupper för att undvika internkonkurrens om studenternas möjlighet att besöka passen. Vi skickar varje år ut information om anmälan i god tid innan respektive öppna hus äger rum. Håll också utkik på medarbetare.

Här är några tips för att engagera presumtiva studenter och skapa ett minnesvärt intryck under öppet hus. 

 • Spännande Inspirationsföreläsningar
  Ersätt traditionella informationspass med inspirationsföreläsningar som verkligen fångar besökarnas intresse. Använd dig gärna av studenter, branschexperter eller framgångsrika alumner för att dela insikter och erfarenheter som går bortom vanlig information och ger en verklig känsla för programmet/ämnet.
 • Ambassadörer
  Använd "egna" ambassadörer, kanske nuvarande studenter eller framstående alumner. Dessa ambassadörer kan dela med sig av sina egna erfarenheter och skapa en mer personlig koppling till potentiella studenter.
 • Interaktiva upplevelser
  Skapa interaktiva stationer eller upplevelser där besökare kan engagera sig direkt. Det kan vara virtuella rundturer, demonstrationsstationer eller workshops som ger dem en försmak av vad de kan förvänta sig på er fakultet/program. Några exempel kan vara: ta blodtrycket med en blodtrycksmätare, spel, bygg något av trä, låt besökarna testa laborera.

En snygg och lockande monter kan locka till sig besökare och skapa en minnesvärd upplevelse. Att införa dessa idéer kommer att göra ert deltagande mer engagerande och hjälpa er att sticka ut. Låt kreativiteten flöda och låt er monter vara en plats där besökarna inte bara samlar information utan verkligen känner sig inspirerade.

Mer information om öppet hus 14 mars 2024.

Trycksaker

Magasinet Plugga 

Magasinet Plugga vänder sig till målgruppen unga vuxna (18-24 år) som är intresserade av studier på Linnéuniversitetet men som inte tidigare har erfarenhet av universitetsstudier.

Läs magasinet Plugga digitalt.   

Vi värnar om en hållbar samhällsutveckling och ser helst att man i första hand använder sig av våra digitala produkter. Behöver du ändå några ex så kan du mejla studentrekrytering@lnu.se hur många du behöver så skickar vi med internposten, eller besök oss på Kommunikationsavdelningen för att få några.

Personer utanför Linnéuniversitetet kan beställa magasin på Lnu.se

Profilprodukter

Ska du representera Linnéuniversitetet vid skolbesök, öppet hus eller andra evenemang? Förstärk din närvaro och skapa ett starkt intryck genom profilprodukter.

Genom att använda våra profilprodukter bidrar du till att skapa och upprätthålla en enhetlig och igenkännbar bild av Linnéuniversitet. Det finns ett bassortiment av profilprodukter som inkluderar allt från kläder till accessoarer och skrivmaterial.

Profilprodukter säljs till personal och studenter via butikerna i Kalmar och Växjö. I Kalmar hittar du butiken i Infocenter i hus Radix på Universtiteskajen och i Växjö i hus H.

Mer information om våra profilprodukter.

Beställning av vykort eller flyer

Om du har behov av t ex program-/kursspecifikt studentrekryterande material i form av flyers eller vykort (tryckt eller digitalt) så har kommunikationsavdelningen möjlighet att hjälpa till att producera det. Det kan till exempel handla om att du vill ta med dig ett vykort till en skolklass som du ska besöka. Alternativt vill du ha en flyer som kan mejlas exempelvis till relevanta nätverk eller andra upparbetare forum/kontakter. Det är viktigt att materialet inte används på ett sätt som skapar en sned bild av vårt utbud mot en målgrupp. Materialet ska alltså användas för en unik målgrupp för utbildningen och/eller till någon som efterfrågat materialet.  

Tänk på att denna typ av studentrekryterande material innehåller ett begränsat antal tecken och ska fungera som en intresseväckare eller påminnelse och ska leda mottagaren till Lnu.se där utförligare information ska finnas.

Beställningsformuläret för vykort och flyers

Glömt inte tänka hållbarhet! Använd bara tryckt material när det är nödvändigt och tryck heller inte fler exemplar än behövligt. 

Roll up och duk

Ska du besöka en skola eller något annat event där du ska representera Linnéuniversitetet så finns det möjlighet att låna både roll up och duk via Infocenter i Kalmar och Växjö. Enklast är om du kommer förbi disken eller mejlar direkt till info@lnu.se för att boka tid.

Om du är i behov av en egen roll up är du välkommen att skicka din beställning till studentrekrytering@lnu.se. Observera att kommunikationsavdelningen inte står för kostnaden för nya roll ups. 

Tipsa oss om studenter och alumner

Har du tips på en student eller alumn som vi kan lyfta i den studentrekryterande kommunikationen eller marknadsföringen. Tipsa oss genom att skicka ett mejl till studentrekrytering@lnu.se

Det kan vara alumner till våra alumnreportage i sociala medier, studenter som skulle funka bra som studentambassadör (läs mer nedan) eller Change Makers till Linnéuniversitetets kampanjer. Vi lyfter studenter/alumner på olika sätt i olika kanaler och efterfrågar ofta tips.

Informera era studenter om studentambassadörsuppdrag

Våra studenter är väldigt viktiga i rekryteringsarbetet och det är värdefullt för presumtiva studenter att på olika sätt få möta befintliga studenter. Kommunikationsavdelningen arbetar därför med studentambassadörer. Du kan hjälpa till genom att informera din studentgrupp om uppdraget och tipsa kommunikationsavdelningen om studenter som du tror skulle passa i rollen att representera ditt program/din fakultets utbildningar.

Läs mer om studentambassadörsuppdraget.

Fördjupad information om fakultetens/NLUs utbildningar

För att ge presumtiva studenter möjlighet till fördjupad information om fakultetens/NLUs utbildningar kan en idé vara att bjuda in till webbinarium om specifika utbildningar eller utbildningar inom ett ämne eller område. Detta kan med fördel ske nära sista anmälningsdag och i samordning med flera utbildningar inom fakulteten/NLU. Marknadsföring av ett sådant webbinarium kan ske via t ex:

 • Våra egna öppna hus, i mässmontern eller under ett informationspass
 • Genom kalenderhändelser på Lnu.se:
  • På programsidor
  • På intresseområdessidor (kontakta stundentrekrytering@lnu.se)
  • På sida Träffa oss (kontakta stundentrekrytering@lnu.se)

Är du intresserad av att hålla ett webbinarium för presumtiva studenter om din utbildning tillsammans med andra utbildningar ta då kontakt med fakultetens/NLUs fakultetspartner för studentrekrytering. Tänk på att det är viktigt att det planeras och marknadsförs i god tid.

Mer information om att hålla ett e-möte.

Rekrytering till avancerad nivå

När det gäller rekrytering till avancerad nivå är en viktig del att nå ut till våra befintliga studenter. De är redan vana vid att studera hos oss och har på så sätt lättare att söka en magister-/masterutbildning här. 

Inspirationsföreläsningar

För att nå ut till dessa studenter vill vi tipsa om att hålla inspirationsföreläsningar genom att samla information kring de utbildningar ni har på avancerad nivå. Kanske kan studievägledare och ett par studenter från magister-/masterprogrammen hålla i presentationen. Glöm inte att lägga upp föreläsningen som en kalenderhändelse på studentwebben. 

Nyhet

Ett annat tips är att publicera nyheter på studentwebben t.ex. när det är dags att börja fundera på att plugga vidare, när ansökningsperioden öppnar och när det är dags att ansöka. Nyheterna går att rikta, via taggning, till studenter på en särskild fakultet. För att undvika dubbelpublicering är det viktigt att samordna arbetet via er webbadministratör. 

Läs om vad kommunikationsavdelningen gör för att rekrytera till avancerad nivå.

Välkomstinformation

Erbjud bra och tydlig välkomstinformation till antagna studenter

Välkomstinformation är viktigt för att vi inte ska tappa de studenter som har ansökt till en utbildning hos oss. Syftet med välkomstinformationen är just att välkomna våra nya studenter, stärka bilden av Linnéuniversitet och ge dem en trygg och välinformerad start.

Kommunikationsavdelningen ansvarar för den universitetsgemensamma välkomstinformationen, medan fakulteterna/NLU ansvarar för den fakultetsspecifika välkomstinformationen.

Genom att ta fram och tillgängliggöra informativ och välkomnande välkomstinformation ger du dina studenter en bra start och minskar risken för bortfall.

Läs mer om Linnéuniversitets arbete med välkomstinformation och vem som ansvara för vad. 

Utökad välkomstinformation

Utöver det som som ovan ingår i den fakultetsspecifika välkomstinformation kan det finnas anledning att utöka den från fakultetens/NLUs sida. Det för att om möjligt öka chanserna till att antagna studenter startar sin utbildning vid Linnéuniversitetet. Det skulle med fördel kunna ske nära terminsstart genom att t ex bjuda in till ett webbinare eller via ett mejlutskick för att ytterligare informera om det som kommer att ske vid terminsstart. De skulle kunna genomföras samordnat för alla fakultetens/NLUs utbildningar, för en institution, eller för ett enskilt program/kurs. Prata med dina fakultetspartner studentrekrytering om du har önskemål att genomföra detta eller har ideér om hur detta kan genomföras.

Kontakt

Har du andra tankar och idéer om hur du eller andra på fakulteten/NLU kan bidra i rekryteringen av studenter till våra utbildningar, ta då kontakt med fakultetens/NLUs fakultetspartner för studentrekrytering.

Har du ytterligare frågor eller annan feedback på arbetet med studentrekrytering, vänligen kontakta Sektionen för studentrekrytering och studentkommunikation på studentrekrytering@lnu.se.

Vi som arbetar på Sektionen för studentrekrytering och studentkommunikation