Vad kan jag själv göra för att rekrytera studenter?

För att vi ska lyckas fylla våra program och kurser med motiverade och engagerade studenter har vi ett gemensamt ansvar att kommunicera Linnéuniversitetets utbildningar. Det finns många områden du som program-/kursansvarig eller fakultetsanställd kan jobba med för att gynna studentrekryteringen till era utbildningar.

Sökoptimering

Alla utbildningar som ges vid Linnéuniversitetet har en sida på Lnu.se. Fakulteterna ansvarar för att ta fram program- och kursnamn samt program- och kursbeskrivning. Dessat texter är viktiga ur ett sökmotoroptimeringsperspektiv, där målet är att hamna högt upp bland sökträffarna på Google, antagning.se, universityadmissions.se, Lnu.se och andra söktjänster.

Läs mer om sökmotoroptimering för program- och kurssida

Fritextord på antagning.se och universityadmissions.se

Viktiga kanaler för en presumtiv student är antagning.se och universityadmissions.se eftersom som det är där som ansökan görs. Det är därför viktigt att alla utbildningar jobbar med sina fritextord inför varje antagningsomgång. Rätt fritextord påverkar programmets/kursens placering på dessa portaler vid fritextsökning.

Läs mer om fritextord för antagning.se och universityadmissions.se.

Delta på våra studentrekryterande öppna hus

Kommunikationsavdelningen arrangerar varje höst En dag på Universitetet i Kalmar och varje vår Informationsdagen i Växjö. Respektive dag besöks av cirka 1000 presumtiva studenter. Genom att anmäla informations-/inspirationspass för ditt program har du en mycket bra möjlighet att rekrytera studenter. Det kan också vara en fördel att gå ihop med andra likartade program som riktar sig mot samma målgrupper för att undvika internkonkurrens om studenternas möjlighet att besöka passen.

Under rådande situation med Covid19 har vi valt att i möjligaste mån ställa om, i stället för att ställa in. Vi utvecklar därför former för digitala öppna hus, där varje program inbjuds att delta med ett förinspelat pass. Digitala former för studentrekryterande öppna hus kommer fortsätta utvecklas framåt, då dessa kommer att utgöra ett bra komplement till fysiska öppna hus även efter Covid19.

Vi skickar varje år ut information om anmälan i god tid innan respektive öppna hus äger rum. Håll utkik på medarbetare.

Informera era studenter om studentambassadörsuppdrag

Våra studenter är väldigt viktiga i rekryteringsarbetet och det är värdefullt för presumtiva studenter att på olika sätt få möta befintliga studenter. Kommunikationsavdelningen arbetar därför med studentambassadörer. Du kan hjälpa till genom att informera din studentgrupp om uppdraget och tipsa kommunikationsavdelningen om studenter som du tror skulle passa i rollen att representera ditt program/din fakultets utbildningar.

Läs mer om studentambassadörsuppdrag.

Erbjuda bra och tydlig välkomstinformation till antagna studenter

Välkomstinformation är viktigt för att vi inte ska tappa de studenter som har sökt ubildning till oss. Syftet med välkomstinformationen är just att välkomna våra nya studenter, stärka bilden av Linnéuniversitet och ge dem en trygg och välinformerad start.

Kommunikationsavdelningen ansvarar för den universitetsgemensamma välkomstinformationen, medan fakulteterna/NLU ansvarar för den fakultetsspecifika välkomstinformationen.

Genom att ta fram och tillgängliggöra informativ och välkomnande välkomstinformation ger du dina studenter en bra start och minskar risken för bortfall.

Läs mer om Linnéuniversitets arbete med välkomstinformation och vem som ansvara för vad. 

Kontakt

Har du ytterligare frågor eller annan feedback på arbetet med studentrekrytering, vänligen kontakta Sektionen för studentrekrytering och studentkommunikation på studentrekrytering@lnu.se.

Vi som arbetar på Sektionen för studentrekrytering och studentkommunikation