Ämnessidor

Ämnessidor är en plats på Lnu.se där vi vill presentera både utbildning, forskning, personal, aktuella händelser och annat som handlar om ett visst ämne.

För att hålla en gemensam struktur på Lnu.se och göra dessa sidor lättare att arbeta med har vi tagit fram denna guide som kan användas som en mall för ämnessidor. Ämnena ser olika ut och behoven kan variera, men med den här guiden som grund kan vi sedan anpassa utifrån aktuellt behov.

Ämnessidorna sköts i samarbete mellan Kommunikationsavdelningen och respektive fakultet eller institution.

Sidans delar