Fritextord för antagning.se och universityadmissions.se

Fakulteterna och institutionerna ansvarar själva för att lägga in fritextord, men eftersom arbetet är komplext är det viktigt med en god förkunskap och tydliga rekommendationer. Viktigt att komma ihåg är att det inte finns ett entydigt rätt och fel för detta arbete. Du får således testa dig lite fram avseende vad som är bäst för det specifika kurs- eller programtillfället.

Vad är fritextord?

Fritextord är kompletterande ord, exempelvis synonymer till ord som i huvudsak relateras med kursen eller programmet, vardagsord/talspråk, facktermer etc. Inför att varje nytt kurs-/programtillfälle skall utannonseras bör fritextord läggas in i Ladok. Fritextorden indexeras sedan på antagning.se/universityadmissions.se samt syns som taggar på Lnu.se. En sak som är bra att känna till är att fritextorden är ett ”öppet” värde, som fakulteterna kan redigera, trots att tillfället redan utannonserats. För att det ska slå igenom i övriga system (Lnu.se, antagning.se och universityadmissions.se) måste dock tillfället utannonseras igen.

Varför är det viktigt att ha rätt fritextord?

Det är via antagning.se/universityadmissions.se som ansökan görs. Rätt fritextord påverkar kursens/programmets placering på dessa portaler vid fritextsökning. 

Efter anmälningskod, programkod och utbildningens namn är fritextorden det fjärde viktigaste värdet som påverkar placeringen i resultatlistan. Att priotera och ta fram rätt fritextord kan därför i hög grad påverka hur många ansökningar ett kurs-/programtillfälle får i en antagningsomgång och därmed vara avgörande för antal registrerade på utbildningen.

Fritextordens kriterier

I söket behandlas fritextorden utifrån tre huvudsakliga kriterier; felstavning 2, prefix och exakt. Grundprincipen med dessa kriterier är att kurs-/programtillfället kommer upp i sökresultatet trots att sökordet inte är exakt detsamma som det indexerade fritextordet.

Felstavning 2

Om sökordet är 5–7 tecken långt får det skilja med ett tecken mellan sökordet och det indexerade fritextordet. Om sökordet är 8 tecken eller längre får det skilja med två tecken. Utbildningen Maskinteknik, inriktning produktutveckling, högskoleingenjör som har fritextordet ”Maskiningenjör” hamnar i sökresultatet på det felstavade ordet ”Maskininjänjör”.

Prefix

Om sökordet är exakt detsamma som något av de indexerade fritextordens inledning får studenten upp kursen/programmet i sökresultatet. Sökordet ”maskin” ger träff på det indexerade ordet ”maskiningenjör”. Eftersom prefix kan krångla till det en aning är det bra att tänka på följandet två punkter när man väljer fritextord som har samma inledning:

Fritextorden innehåller det ena ordet inuti det andra

Exempel: sökordet ”verksamhet” ger träff på det indexerade ordet ”verksamhetsstyrning”. Däremot ger inte sökordet ”miljövetenskap” träff på det indexerade ordet ”miljö”. Därför är det alltid bättre att välja det längre fritextordet eftersom det ger träff på dem både orden. Observera: om vi skulle lägga till det kortare alternativet skulle det ordet få en bättre placering i sökresultatet, men eftersom rankningsprocessen även tar hänsyn till fler parametrar och är svår att räkna ut är en rekommendation att ta det längre alternativet.

Fritextorden inleds med samma tecken, men avlutas olika

Exempel: ”byggteknik”, ”byggnadsingenjör” och ”byggprocess”. Om man behöver välja mellan ord som har samma inledning är det bra att söka på fritextordens inledande tecken i den gröna sökrutan på antagning.se/universityadmission.se. I detta fall ”by”, för att se vilket av orden som hamnar högst upp i sökförslaget. Förslagen i listan visas enbart för vald termin och för ord som ger minst en sökträff. Välj sedan fritextord utifrån sökförslagets rangordning, de populäraste orden finns högst upp.

Exakt

Vid sökning kommer träff att ges om angivet sökord är exakt detsamma som det indexerade fritextordet. Exempel: sökordet ”maskiningenjör” ger träff på det indexerade ordet ”maskiningenjör”.

Vad är rätt fritextord?

Antal

Det viktigaste när det kommer till att ta fram rätt fritextord är att inte lägga till för många fritextord. 3–5 stycken är en lämplig mängd att förhålla sig till. Ju färre fritextord, desto högre upp hamnar utbildningen i sökresultatlistan. Det är alltså inte en fördel att ange för många fritextord, utan snarare så få som möjligt. Observera dock att om en utbildning har många fritextord syns utbildningen på fler sökord, men många av dessa fritextord kan vara ord som studenter aldrig söker på.

Beskrivande ord

Försök att ange ord som beskriver utbildningen på bästa möjliga sätt. Försök att tänka utifrån en presumtiv students perspektiv och ta fram ord som studenten söker på. Många studenter söker på ämnen som utbildningen berör (kommunikation, ekonomi) samt på titlar (lärare, sjuksköterska).

Vad är fel fritextord?

Utbildningens namn - exakt

Utbildningens namn är det tredje viktigaste värdet som påverkar hur högt utbildningen visas i resultatlistan och indexeras utifrån typen prefix, felstavning 2 och exakt. Detta innebär att ord som börjar på samma inledande tecken som utbildningens namn eller som är exakta med ord i utbildningens namn inte behöver finnas med som fritextord.

För universitets generella program och som har en större konkurrens bland lärosäten kan det däremot vara en fördel att lägga till fritextord som finns med i utbildningens namn. Detta eftersom de rankas högre än de program som inte väljer att använda sig av dessa ord som fritextord. Exempel: en student som vill läsa ett program inom ekonomi kommer förmodligen att bara söka på ekonomi eller ekonomprogram.

För de program som är mer ”unika” kan det vara en fördel att använda sig av andra och fler ord, som inte finns med i utbildningens namn. På så sätt hittar studenten programmet på fler sökord än just programnamnet eller huvudämnet.

Hur ska vi arbeta med fritextord?

Det är viktigt att inför att varje att kurs-/programtillfälle publiceras i en antagningsomgång se över fritextorden i Ladok så att de följer ovannämnda kriterier. Utöver detta är det viktigt att någon gång per termin söka på de valda fritextorden för att få sig en uppfattning av kursens/programmets placering på antagning.se/universityadmissions.se. Om ett fritextord inte finns med bland de första 50 sökträffarna kan det vara bra att fråga sig om detta fritextord är värt att priotera eller om fritextordet ska ersättas med något nytt.

Det är dessutom viktigt att ha koll på hur många sökträffar fritextorden får. Om ett fritextord får ett litet antal träffar (färre än 5, exempelvis Försörjningskedjor - 5 träffar) är förmodligen det inget ord som studenten söker på och för specifikt. Om ett fritextord har för många träffar (över 500, exempelvis Master - 1150 träffar) är ordet förmodligen för brett och inte tillräckligt specifikt för kursen/programmet. Detta med undantag för om kursen/programmet finns med bland de första 50 träffarna i resultatlistan.

Fritextord på Lnu.se

Det är bra att ta med de valda fritextorden i ingressen och/eller
inledningen till kurs-/programsidan på Lnu.se. Detta eftersom Google tar upp dessa ord, vilket kan leda till fler besökare till Lnu.se och antagning.se/universityadmissions.se.

Checklista - Att tänka på när man lägger till fritextord

  • Tänk utifrån en presumtiv students perspektiv. Vad söker studenten på?
  • Ta fram ett fritextord. Exempel titlar eller kursen/programmets ämne
  • Finns ordet med i sökförslaget om du skriver in ordets inledande tecken i den gröna textrutan?
  • Sök på fritextordet på antagning.se/universityadmissions.se
    - Hur många träffar får fritextordet?
    - Hur många utbildningar har ”vårt” fritextord i deras kurs-/programnamn? Dessa kommer nämligen rangordnas högre upp (om fritextordet inte finns med i vårt kurs-/programnamn)