Publicera tillgängliga webbsidor

Sedan 23 september 2020 omfattas våra webbplatser av Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (även kallad DOS-lagen). Det innebär att du som publicerar på webben behöver tänka på både formuleringar, formateringar och annat som påverkar tillgängligheten för innehållet.

Här listar vi det viktigaste! Genom att följa riktlinjerna nedan skapar vi sidor med bra tillgänglighet, som är möjliga för alla att ta del av, dessutom blir de lätta att söka fram via sökmotorer.

I instruktionerna nedan utgår vi från publiceringsverktyget Episerver vilket används för Lnu.se och Medarbetare. Men tillgänglighetsreglerna är samma oavsett vilket webbpubliceringssystem som används. Principerna om hur rubriker ska formateras, hur länkar ska skrivas och så vidare, är lika viktigt om du publicerarar i till exempel MyMoodle, Wordpress eller något annat stystem.

Lär dig mer om digital tillgänglighet: 

Sökoptimering, vill du veta mer om hur du kan hjälpa Google att hitta dina sidor?

Vill du lära dig mer om webbpublicering, kika gärna vidare på länkarna nedan.
Bra länkar för mer info om webbpublicering: