Skriv sökmotoroptimerat så att Google hittar dina sidor

Ungefär hälften av besökarna på Lnu.se kommer till webbplatsen via Google. Det handlar om väldigt många besökare och de kan bli fler om vi jobbar aktivt med att optimera våra sidor för Google.

Sökmotoroptimering kommer från engelskans ”search engine optimization” och förkortas SEO.

Börja med att definiera nyckelord

Grunden i sökmotoroptimeringen är att lära känna sina målgrupper och identifiera nyckelord. Nyckelorden ska vara de ord som våra målgrupper använder när de söker. En blivande student kanske söker efter t ex journalist medan vi på webben beskriver en kurs i journalistik. Nyckelordet är i detta fallet journalist. I Google Analytics kan du se vilka ord våra besökare använder när de söker i Google innan de kommer till Lnu.se.

När du vet vilka nyckelord som är mest relevanta för ditt innehåll och som bäst svarar mot besökarnas sökbeteende ska du försöka få in dessa ord på ett naturligt sätt i dina webbsidor. Användningen av nyckelord ska inte överdrivas - tänk på att det är människor du skriver för i första hand.

De viktigaste platserna att få med nyckelorden på är:

  • i länktexter
  • i titeln
  • i webbadressen
  • i rubriker och underrubriker
  • i början av brödtexten

I Episerver lägger du in text på flera ställen. Nyckelordstänket bör finnas med hela tiden:

Titel

Sidans titel syns på fyra ställen:

  1. I titelraden längst upp i webbläsaren, oftast i vit text på en blå bakgrund
  2. Som en del av webbadressen
  3. I brödsmulemenyn
  4. I navigationsmenyn till vänster

Titeln är viktig ur sökoptimeringssynpunkt och ska därför formuleras med omsorg. Titeln ska innehålla så många viktiga nyckelord som möjligt och den ska tydligt berätta vad sidan handlar om. Undvik kryptiska eller fyndiga formuleringar. Undvik också allt för korta titlar.

Rubrik

Rubriken syns bara på ett ställe: ovanför ingressen. Precis som titeln är sidans rubrik viktig ur sökoptimeringssynpunkt. Tänk på att fylla rubriken med nyckelord, låt den tydligt berätta vad sidan handlar om och undvik fyndiga formuleringar. Rubriken måste inte vara kort, bara den är tydlig.

Ingress

Ingressen väcker intresse och sammanfattar sidans innehåll så att läsaren vet vad som väntar. Den ger viktig service till läsaren: Är texten relevant eller inte, behöver jag läsa den eller inte? Viktiga nyckelord ska finnas med i ingressen.

Brödtexten

För överskådlighetens skull är det bra att dela upp långa texter i stycken. Ha alltid en blankrad mellan styckena. Lägg gärna nyckelorden i början och i slutet av texten.

Punktlistor fungerar väldigt bra på webben, de ger bra överskådlighet. Markera gärna viktiga ord med fetstil.

Länkar

Den allra viktigaste faktorn i sökoptimeringsarbetet är att jobba med länkarna. Riktlinjerna för länkar finns därför i en egen artikel: Så jobbar du med länkar.