Råd till dig som skriver för webben

Språket på webben har stor betydelse för hur våra besökare tar till sig informationen. Dåliga texter gör en webbplats svår att använda och ger ett dåligt intryck. En webbplatsbesökare har också ofta bråttom och vill uträtta sitt ärende så snabbt som möjligt. Texter på webben behöver därför vara överskådliga och lätta att skumläsa.

Skrivråden nedan kommer ursprungligen från Vägledningen 24-timmarswebben. Här i en förkortad version:

Skriv enkelt och begripligt

 • Använd ett personligt tilltal, gärna du-tilltal. Rikta dig mot studenten eller den anställde.
 • Förklara ord som kan ha flera betydelser. Berätta vilken betydelse som används.
 • Undvik att använda formuleringar där innebörden kan tolkas på flera olika sätt.
 • Om fackuttryck används, förklara deras innebörd med ett mer vardagligt språk
 • Om en text är svår eller omfattande kan en kompletterande, sammanfattande eller introducerande text behövas.
 • Undvik att använda idiom (talesätt). Till exempel: att bygga luftslott.

Det viktigaste först

Börja med det som är viktigast för målgruppen som texten riktar sig till. En del personer kan inte överblicka texten och andra orkar inte läsa koncentrerat mer än korta stunder. De ska kunna vara ganska säkra på att de har fått med så mycket viktigt som möjligt även om de inte har läst hela texten.

Tydliga rubriker

 • Formulera rubriker kring nyckelorden i texten.
 • Skriv de viktigaste orden i en rubrik först.
 • Använd verb i rubriker.
 • Rubriker med endast ett ord är sällan tillräckligt informativa.

En kort ingress

Ingressen ska vara en sammanfattning av texten och samtidigt väcka läsarens uppmärksamhet. Den bör runt två till tre meningar lång. Om den är för lång blir den svårläst och fyller inte sitt syfte.

Flera textstycken

Dela upp längre texter i stycken, låt varje resonemang få ett eget stycke. Om längre texter delas i flera stycken är det lättare att få överblick och förstå hur texten ska läsas. En luftig text ger vila för ögat.

Dela upp i listor

 • Skriv uppräkningar med fler än fyra delar som en lista. Då blir texten lättare att överblicka. Rangordna uppräkningar med de viktigaste listpunkterna först.
 • Listor över rapporter, konferenser och liknande ska presenteras i kronologisk ordning, bokstavsordning eller nummerordning. Var konsekvent. I många fall är det lämpligt att skriva de nyaste posterna överst.
 • Om punkterna i listan har en given ordning ska en numrerad lista användas, annars en onumrerad lista.

Konsekventa benämningar

Var konsekvent i hur saker benämns. Innan du ger något en benämning, kontrollera att ingen annan redan har döpt det till något annat. Detta gäller såväl verksamhetstermer som ord som används för navigation och funktioner på webbplatsen.När man är insatt i en verksamhet ställer detta sällan till med problem, men en mer ovan läsare måste försöka lista ut om det är fråga om synonymer eller om skillnaden i ordval har en betydelse.

Var lagom exakt

För mycket detaljer kan göra informationen svårare att ta till sig.

 • Avrunda siffror som till exempel filstorlekar och antal personer till två signifikanta siffror.
 • Visa klockslag med timmar och minuter – men inte sekunder.
 • Avrunda gärna till närmaste 5-minut.
 • För saker som inte inträffat idag räcker det oftast med datumet, utan något klockslag.
 • Visa pengasummor med kronor – ören behövs sällan.

Standard för datum och tid

Vi använder samma sätt att presentera datum på hela webbplatsen.I löpande text skrivs datum helst enligt mönstret "den 29 mars 2011". I andra sammanhang ska datum skrivas med siffror enligt mönstret "2011-03-29". Detta är internationell standard.

I klockslag ska punkt användas för att separera timme, minut och sekund. Klockslag och tidsangivelser skrivs enligt kl. 9.00-15.30. Vid hela timmar kan du skriva kl. 9-15.

Om datum presenteras på olika sätt på en och samma webbplats kan det vara förvirrande för läsaren.

Undvik förkortningar

Undvik generellt förkortningar, eftersom det är enklare och går lika fort att läsa hela orden. Om förkortningar används skriv dem med punkter, inte med mellanslag, alltså t.ex., istället för t ex. Då delas de inte när de råkar hamna i slutet av en rad. Förklara alltid förkortningar av begrepp, organisationer eller grupper första gången de nämns.

En akronym är en förkortning som läses ut som ett eget ord. Några sådana exempel är Nutek och Sida.

 

Mer om att skriva för webben:

Hela guiden till att skriva för webben på eutveckling.se

Webbredaktörens ABC av Fredrik Wackå