Länkarna är viktiga för sökoptimeringen

Länkarna är den enskilt viktigaste faktorn för att våra sidor ska rankas högt i Google. Sökmotorer utnyttjar länktexter för att avgöra sidans relevans och informativa länkar leder till att den länkade sidan kommer högre upp i sökresultaten hos t ex Google. Därför ska vi lägga mycket omsorg på hur vi utformar våra länkar.

Ska fungera ur sitt sammanhang

Länkarna ska innehålla viktiga nyckelord och tydligt förklara vart länken leder. Skriv aldrig ”läs mer” eller ”klicka här”. Ofta skummar vi webbsidor utan att läsa hela texter och därför ska det vara möjligt att förstå vart länken leder även om den är lyft ur sitt sammanhang. För personer som navigerar genom att låta en skärmläsare läsa upp enbart länkarna på en sida är det extra viktigt att länkarna är begripliga även tagna ur sitt sammanhang.

Gärna långa länkar

Var inte rädd för långa länkar. Ju mer beskrivande länken är och ju fler nyckelord den innehåller desto bättre. En länklängd på mellan 7 och 11 ord är bäst.

Skaffa många externa länkar

Be gärna andra länka till dina sidor. Externa länkar, d v s länkar från andra webbplatser, betyder väldigt mycket i rankningen i Google. Allra bäst är om den externa länken innehåller din sidas nyckelord.

Länka internt

Interna länkar, d v s länkar inom lnu.se, är också viktiga. Länka så mycket som känns relevant. Tänk på att länkarna ska innehålla nyckelord.

Länka i texten eller efter?

Länkar kan läggas antingen i den löpande texten eller listas efter löptexten. Textens karaktär avgör vad som är lämpligast. Länkade ord i löptext brukar betraktas som länkar av referenskaraktär. D v s det är länkar man kan klicka på för att få en fördjupning men de är inte avgörande för att man ska kunna ta till sig innehållet. Länkar som läggs i en navigation, en meny, brukar betraktas som länkar av viktigare karaktär.

Inga extra tecken

Extra tecken i länkar utöver länktexten (t ex >>) ska undvikas. Syftet med dessa är att förtydliga att texten är länkad. Oftast är dock dessa överflödiga då den gula markeringen av texten räcker för att visa att det är en länk.

Komplettera bildlänkar med text

När länkar utgörs av bilder, t ex banners, bör de kompletteras med vanliga textlänkar, i anslutning till bilden, för tillgänglighetens skull. Bilderna ska också förses med alt-texter.

Om bilder med text i används som länkar ska höga krav ställas på läsbarheten, t ex när det gäller textstorlek och kontraster. Viktig navigation ska aldrig läggas i bildlänkar. Banners bör i allmänhet undvikas men kan vara motiverade i sammanhang där igenkänningseffekten är viktig, t ex i en marknadsföringskampanj.

Samma eller nytt fönster?

Länkar inom webbplatsen ska öppnas i samma fönster. Länkar till andra webbplatser ska också öppnas i samma fönster (enligt Vervas riktlinjer i Vägledningen 24-timmarswebben). När vi länkar till andra webbplatser bör vi tydligt ange att länken leder till en annan webbplats genom att skriva ut organisationens eller webbplatsens namn i länken.

Genom att inte ange i länken att den ska öppnas i nytt fönster kan besökaren själv välja om sidan ska öppnas i nytt fönster (genom att högerklicka på länken) eller inte (genom att vänsterklicka på länken).

Enda tillfällena när länkar ska öppna sidor i nytt fönster är vid länkning till dokument, t ex pdf-, word- eller powerpointfiler och vid länkning till olika typer av webbapplikationer, t ex personal- och ekonomisystem. När en sida öppnas i nytt fönster ska texten ”(öppnas i nytt fönster)” skrivas ut i länken. Det bör också framgå vilken typ av dokument eller applikation som länken leder till.

Länkar inom webbplatsen ska vara relativa och inte absoluta. Det betyder att vi skriver länk-urlen som t ex /utbildning inte http://lnu.se/utbildning.

Eftersom de flesta sidor på lnu.se har relativt hög s k pagerank i Google är en länk från Lnu.se till en extern webbplats värd mycket. Det händer att företag erbjuder sina tjänster i utbyte mot en länk från Lnu.se till deras webbplats. Var mycket vaksam mot sådana erbjudanden. 

Länka till ett utfällt block

Så här kan du skapa en länk (ankarlänk) som leder direkt till ett redan utfällt block (dvs blocktypen Expanderbart innehåll):

1. Under fältet för Rubrik i det expanderbara blocket finns ett fält som heter Ankare. Där skriver du vad länken ska heta, inga å, ä, ö. Gärna något som har med blocket rubrik att göra så blir det lättare för andra redaktörer att ha koll, tex fakta

2. När du vill länka till blocket använder du den vanliga url:en till sidan och lägger till #fakta så leder länken direkt till det utfällda blocket.