Vad gäller för allmänna handlingar på Medarbetare?

Linnéuniversitetet är en statlig förvaltningsmyndighet. Det betyder att offentlighetsprincipen gäller för de handlingar som skapas vid eller kommer in till universitetet. Eftersom regelverket kring allmänna handlingar är medieneutralt omfattas även handlingar och information på webben av offentlighetsprincipen.

Frågor om utlämnanden av allmänna handlingar hanteras normalt av den institution/enhet/avdelning där de aktualiseras.

För utlämnande av information på intranätet Medarbetare ansvarar tjänsteman som har behörighet till grupp att ta ställning till om handlingar är offentliga och därmed kan lämnas ut. Noterbart är att handlingar måste lämnas ut skyndsamt.

Står det klart att handlingarna inte berörs av sekretess ska ett utlämnande kunna göras samma dag som en förfrågan inkommer.

Den som är osäker på vad som menas med allmän handling eller har frågor om tidpunkt och former för utlämnande hänvisas till rektors kansli.