Rubrikerna ger överblick

Bra rubriker hjälper alla läsare att hitta i en text men rubrikerna är extra viktiga för personer med lässvårigheter. Detta eftersom användare med skärmläsare ofta plockar fram listor över rubriker för att få en överblick av sidan. Om rubrikerna inte är formaterade rätt känner inte skärmläsaren av dem, utan tolkar dem som vanligt brödtext. Användare får ingen överblick.

Sätt rubrikerna i rätt ordning

En sida börjar alltid med rubriktypen h1, underrubriker är h2. Finns det fler nivåer formateras de som h3. Benämningarna kommer från rubrikernas namn i html-koden. Rubrikerna ska visa hur du som författare tycker att rubriker och textstycken förhåller sig till varandra.

Så här gör du rubriker

H1

Rubriken på sidan är alltid H1 och kan inte väljas i löpande text eller som mellanrubrik.

H2 H3 och H4 (Rubrik 2 osv)

  1. Markera stycket med din rubriktext. 
  2. Välj rubriktyp i rullistan teckenformat i verktygsfältet.
  3. För att återgå till vanlig brödtext välj Stilar.

Sökoptimerade rubriker

Google lägger stor vikt vid nyckelord i rubriker, särskilt i h1-rubriker. Formulera därför rubrikerna med omsorg och se till att nyckelorden finns med, gärna tidigt i rubriken.

Exempel

Bra rubrik: "Sjuksköterska är mitt drömjobb"
Mindre bra rubrik: "Jag pluggar till mitt drömjobb"

Undvik fetmarkering

Att fetmarkera en text kan göra att den visuellt ser ut som en rubrik, men det är den inte rent tekniskt. En skärmläsare kan inte se att det är en rubrik. Fetmarkering bör alltså endast användas när du vill markera ett visst ord i en brödtext.