Webbtillgänglighet

För att alla ska kunna ta del av våra webbplatser måste de vara tillgängliga enligt vissa krav och standarder. Detta är viktigt, dels för att vi ska värna allas lika villkor men också för att vi som offentlig aktör innefattas av lagkrav kring tillgänglighet på webb, bland annat Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Publicera tillgängligt

När du publicerar i våra digitala kanaler måste du ha koll på hur du gör det på ett tillgängligt sätt. Här listar vi det viktigaste du behöver känna till och var du kan lära dig mer. 

Samordning av webbtillgänglighetsfrågor

Under våren 2021 finns ett uppdrag från universitetsdirektören till Kommunikationsavdelningen, IT-avdelningen, Studerandeavdelningen, Universitetsbiblioteket och Universitetsledningens kansli att samordna och skapa förutsättningar för universitetet att leva upp till kraven i Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Utifrån detta uppdrag finns en styrgrupp och en arbetsgrupp. Uppdraget pågår till 30 juni 2021, men kan förlängas vid behov.