Sökoptimering för program- och kurssidor

Fakulteterna ansvarar för att ta fram program- och kursnamn (Benämning i Ladok) samt program- och kursbeskrivning (Katalogtext, Karriär och Examen i Kursinfo). Benämningarna och texterna visas på respektive program- och kurssida på Lnu.se. Texterna är viktiga ur ett sökoptimeringsperspektiv, där målet är att hamna högt upp bland sökträffarna på Google, antagning.se, Lnu.se och andra söktjänster.

Program- och kursnamn

Alla program- och kurssidor ska innehålla titel, program- eller kursnamn, det hämtas från fältet Benämning i Ladok in till respektive sida på Lnu.se. Titeln är ett av de viktigaste fälten att sökoptimera, då bland annat Google (sökmotorer) viktar den högt bland sina resultat. Därför bör sökoptimering beaktas vid framtagande av program- och kursnamn.

Program- och kursbeskrivning 

Alla program- och kursidor ska innehålla en program- eller kursbeskrivning, detta hämtas från fälten Katalogtexter i Kursinfo in till respektive sida på Lnu.se. Fältens innehåll bör sökoptimeras, då bland annat Google (sökmotorer) viktar det i sina resultat.

Tips för att sökoptimera program- och kurssidor

 • För innehållet (katalogtexter) är det bra att beskriva vilka kunskaper studenten tillskansar sig och på vilket sätt dessa kan vara användbara efter avslutat program/kurs.
 • Vilka ord tror du att den som letar efter programmet/kursen söker på? Skriv upp orden och se om de går att få in i texten på ett naturligt sätt. Använd synonymer till namn på yrken och det som studenter läser till. Använd gärna olika benämningar på studier såsom plugga, studera, utbilda, utbildning, läsa, studier…
  Två exempel:
  1. ”När du har studerat färdigt som sjuksköterska…”
  2. ”Under dina studier till sjuksköterska kommer du att…”
 • Googla på sökfraser och se hur andra skriver. Kopiera inte, men få inspiration till sökord/synonymer och fraser.
 • Vilken plats har vi på Google om du söker på något/några sökord? Kika på konkurrenter som har en bättre plats.
 • Det är bra om texten är unik, så att inte samma formuleringar används på många olika program- och kurssidor. Det innebär att vi undviker att konkurrera med oss själva bland sökträffarna på Google och andra sökmotorer.
 • Skriv gärna lite längre än du tror. Det är bättre att texten är för lång, än för kort. Men viktigast är att besökaren ska kunna läsa den och hänga med. Är den bra skriven för besökaren så är den också bra skriven för sökmotorer.

En nyckel till att lyckas med sin sökoptimering är att utgå från relevansen för besökaren!

Kommunikationsavdelningens ansvar

Kommunikationsavdelningen ansvarar för övriga fält som kan/ska sökoptimeras på en program- och kurssida. Vissa delar arbetar vi löpande med, till exempel innehåll och rubriker för intervjuer samt bildtexter. För prioriterade utbildningar kan vi också vara ett större stöd för att sökoptimera program- och kursbeskrivning, samt metadata (se nedan).

När nya program tas fram är Kommunikationsavdelningen gärna ett stöd i val av programnamn. Detta gäller även då ett program ska byta programnamn.

Metadata

Kommunikationsavdelningen ansvarar för metadata. Alla programtillfällen och ett antal kurser har sedan HT20 metadata. Kommunikationsavdelningen tar fram metadata till nya program och prioriterade kurser samt ser över existerande metadata regelbundet.

Metadata är information som inte syns på Lnu.se, men som skickas till sökmotorer som till exempel Google. Metadatan talar om för sökmotorerna vad varje sida handlar om. På Lnu.se lägger vi in metatitel och metabeskrivning. Metatitel är den rubrik som kommer upp på exempelvis Google när du söker på något. Metabeskrivning är den text du ser under rubriken. Det är alltså det första en person ser av en sida på Google innan den besöker Lnu.se.