Enkäter och kursvärdering

Survey & Report är det enkätsystem som kan används av personal vid Linnéuniversitetet för både forskningsenkäter och andra typer av enkäter. Systemet har även utvecklats för att kunna användas till automatiserade kursvärderingar.

Enkäter

Survey & Report är ett kraftfullt och flerspråkigt enkätsystem. Efter att ha blivit upphandlat av Sunet används det även på många andra svenska lärosäten, då ofta under namnet Sunet Survey. Systemet används brett hos oss på LNU till bl.a. stora forskningsenkäter, utvärderingar, anmälningsformulär samt majoriteten av LNUs kursvärderingar m.m. 

Linnéuniversitetet har tillsammans med Artisan, företaget bakom Survey & Report, utvecklat en skräddarsydd lösning för automatiserade kursvärderingar vid universitetetet. Läs mer om automatiseringen av kursvärderingar här.

Ett urval av funktionerna i Survey & Report

  • Distribution av enkäter kan ske via t.ex. e-post, länk eller QR-kod.
  • Rapporterna med enkätsvaren kan publiceras eller exporteras till PDF, Excel, Word, PowerPoint eller SPSS.
  • Publika enkäter, tillgängliga för alla eller respondentundersökningar där endast de du bjuder in kan svara på den.
  • Helt anonyma undersökningar eller helt öppna så att den kan fungera som registreringsformulär till exempel.
  • Villkorsfrågor med logik och så kallad piping, för att skapa undersökningar som anpassar sig efter respondentens svar.
  • Möjlighet att ha flera olika språk i samma undersökning, respondenten kan antingen välja språk eller om respondenternas språk är känt kan länken leda direkt till rätt språkversion.

Ytterligare funktionalitet som går att köpa till

Survey & Report får löpande ny funktionalitet som ibland kommer som separata tilläggsmoduler, som behöver köpas till utöver det avtal som Lnu har. Om du är intresserad av någon av funktionerna nedan till ett forskningsprojekt t.ex. skicka ett ärende till it-support@lnu.se för mer information. Följande tilläggsfunktioner finns idag:

  • Distribution av enkäter via SMS
  • Inloggning till enkät via BankID
  • Flödesenkäter (En kedja av enkäter som följer samma personer över tid: Man kan visa respondenter de egna svaren från tidigare enkäter, och även förifylla svar. Tanken är att man har en planelenkät, där åtminstone några av frågorna är desamma över tid.)
  • Transkribera intalade svar

Vilka har tillgång till systemet?

All personal vid Linnéuniversitetet har tillgång till systemet. Du använder ditt vanliga personalkonto och din användare skapas första gång du loggar in.
Här hittar du Survey & Report.

Studenter har normalt inte tillgång till Survey & Report, då support av systemet inte kan erbjudas till studenterna idag. Studenter rekommenderas använda andra verktyg på webben, exempelvis Google Forms som studenterna har tillgång till genom sin studentmail. I enskilda fall kan studenter ges åtkomst till Survey & Report t.ex. om etikkommittén ser behov av ett system som kan skydda respondenternas uppgifter.

Support

Serviceportalen hittar du en kom-igång-guide för Survey & Report samt andra hjälpartiklar. Inne i Survey & Report finns en detaljerad manual som beskriver systemets funktioner och där finns även en videoguide över hur du skapar enkäter. Om du vill ha hjälp eller stöd i Survey & Report kan du även vända dig till IKT-pedagogerna vid din fakultet. Om du stöter på problem eller något som verkar vara fel, skicka in ditt ärende till: it-support@lnu.se.

Universitetsbiblioteket är förvaltningsansvarig för Survey & Report.