Kontakt & support

Applikationssupport

Serviceportalen finns en kom-igång-guide och andra hjälpartiklar. Inne i Survey & Report finns en detaljerad manual över systemet samt videoguider för hur man skapar enkäter. Du kan även kontakta din lokala IKT-pedagog eller om det rör automatiska kursvärderingar; någon av kontakpersonerna nedan.

Felanmälan & teknisk support

Skicka ditt ärende till it-support@lnu.se

Kontaktpersoner på fakulteterna