Manualer - enkäter

Att använda Survey&Report

För att använda Survey&Report så loggar du in via länken under "nyttiga länkar". Välj Linnéuniversitetet i rull-listan och logga in med ditt personalkonto.

Kom-igång-filmer

Skapa respondentenkät

Skapa publik enkät