bild på datorer

Moodle lärplattform

Lärplattformen Moodle utgör ett nav för administration, kommunikation, undervisning och examination för våra kurser och program på Linnéuniversitetet. Exempel på innehåll och funktionalitet som återfinns i Moodle.

  • Kursmaterial, scheman och hålltider.
  • Automatisk koppling till Ladok för kursrum och deltagare.
  • Möjlighet att skicka meddelanden till alla i en kurs.
  • Möjlighet till enskild kommunikation (lärare-student).
  • Diskussionsforum där alla kan komma till tals.
  • Grupparbeten via forum.
  • Enkelt för lärare att bädda in länkar, filmer, ljudinspelningar m.m.
  • Uppgiftsinlämning med automatisk plagieringskontroll.
  • Bedömning och betygssättning.
  • Integrationer med vårt videosystem LnuPlay och vårt enkätsystem Survey & Report.

Gå till Moodle

Lathund för hantering av handlingar i undervisning

Dokumentsamordnare vid LNU