bild på datorer

Lärplattform

Varför lärplattform?

Lärplattformen är navet där man samlar all administration, kommunikation, undervisning och examination kring en utbildning. Genom att logga in på lärplattformen kommer studenter och lärare åt samma information varifrån som helst. Det underlättar för kommunikation inom kursen eftersom frågor och svar är synliga för alla och man undviker upprepade e-postväxlingar. Det finns stora möjligheter för läraren att anpassa varje kursrum efter behov och man kan välja vilka funktioner och struktur som passar bäst.

Från och med hösten 2013 har Linnéuniversitetet en gemensam centralt supporterad lärplattform, MyMoodle, i enlighet med ett rektorsbeslut från november 2011 (Läs mer om beslutet kring lärplattformar här.) Moodle är idag världens största lärplattform med cirka 75 000 registrerade installationer och över 65 miljoner användare. Lnu är nu en del av ett globalt nätverk av Moodle-användare med flera av världens ledande universitet som sällskap.

MyMoodle

CoursePress (används endast av ett fåtal lärare & studenter)

Lathund för hantering av handlingar i undervisning

Dokumentsamordnare vid LNU