Begränsning av filstorlek i MyMoodle

Den maximala storleken på filer som kan laddas upp i MyMoodle är begränsade till 100 Mb. Detta är nödvändigt för att säkerställa systemets prestanda och säkerhetskopiering. Vi har olika lösningar för att hantera filer inom kurser, och dessa kan tillämpas för olika scenarios när det gäller filhantering i kurser.

Om alternativen för hantering av stora filer.