Fördelar

Fördelar med att använda en lärplattform är bland andra:

  • Allt kursmaterial, schemat, hålltider samlat på ett ställe
  • Enkelt att skicka meddelanden till alla
  • Möjlighet till enskilt samtal (lärare-student)
  • Anmälan till tentamen, möten mm
  • Diskussionsforum som virtuellt klassrum där alla kan komma till tals.
  • Virtuellt grupparbete via forum
  • Enkelt att bädda in länkar, filmer, ljudinspelningar mm
  • Uppgiftsinlämning med automatisk plagieringskontroll
  • Bedömning och betygssättning