Ridå öppnas och avslöjar målare i bakgrunden

Nytt tema för MyMoodle

Utbildningsmiljö påbörjar nu projektet med att införa ett nytt tema för MyMoodle som bättre motsvarar dagens krav på utseende och funktion.

MyMoodle har under lång tid sett likadant ut och upplevs i dag som omodernt av både studenter och lärare. Det är därför dags att se över hur vi kan förbättra både utseende och funktion för att bättre leva upp till dagens (och framtidens) krav. Allt fler av våra användare använder bärbara enheter (surfplattor och mobiler) som sin primära enhet och det nuvarande temat är inte alltid anpassat för det.

Det kan därför verkligen vara dags att modernisera hur MyMoodle upplevs och förvaltningsobjektet Utbildningsmiljö påbörjar nu en översyn av tillgängliga så kallade teman för att hitta några lämpliga kandidater.