Support & kontakt

IT support

Kontakta IT-avdelningen

Applikationssupport

Kontakta din lokala IKT/IT-pedagog

IKT-pedagoger per fakultet

Ekonomihögskolan, FEH

Christoph Tiedtke

Konst- och humaniora, FKH

Romana Dvorak

Peter Carlsson

Anja Noack Thordin

Samhällsvetenskap, FSV

Pehr-Henric Danielsson

Ida Qvarnström

Polisutbildningen

Viktoria Wärn

Elisabet Hellgren

Hälso- och livsvetenskap, FHL

Micke Andersson

Fateme Yazdi

Mattias Johansson

Jonas Nilsson

Teknik, FTK

Pia Palm

Birgitta Gillsjö

Brian Kottonya

Nina Albrecht

Micael Carlsson (Växjö: Hus M)

Förvaltning

Förvaltningsledare

Peter Diedrichs

Förvaltningsledare IT

Marie Fors